Kentsel ve Yarı Kentsel Alanda İlkokul Beşinci Sınıf Oğrencilerinin Buyume Gelişme Durumlarının ve Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

  • Tülay Bağcı H.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Fatma Akdağ H.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: ilkokul

Öz

Bu çalışma Ankara Anıttepe ve Çubuk Yıldırım Beyazıt İlkokulu 5. sınıf öğrcncilcrinden 162 öğrencinin büyüme gelişme durumlarını ve beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleşmiştir. Araştırma kesitsel tipte olup araştırıcı tarafından öğrencilere anke t uygulanmış ve boy -ağırlık ölçümleri yapılmıştır. Araştırmaya alınan öğrencilerin yemek yeme alışkanlıktan, süt içme durumları ve içmeme nedenle ri incelendiğinde iki grup arasındaki farkın önemli olduğu b u lu nm u ştu r (p<0.05). Öğrencilerin boy ve ağırlık ölçümleri sonucunda Anıttepe İlkokulundaki öğrencilerin % 40'ı yaşlarına göre olmaları gereken ağırlığın; % 31.3'ü yaşlarına göre olmaları gereken boy uzunluğunun üstündeyken % 3.7'si olmaları gerenkenden daha az ağırlığa sahiptir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1992-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Bağcı T, Akdağ F. Kentsel ve Yarı Kentsel Alanda İlkokul Beşinci Sınıf Oğrencilerinin Buyume Gelişme Durumlarının ve Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Haziran 1992 [a.yer 25 Ocak 2022];21(1):25-0. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/643
Makale Türü
Makale