Üriner Taş Hastalığında Diyet

  • Halûk Özkaya Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
  • Filiz Alpman Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
  • Nuray Özkaya Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Anahtar Kelimeler: Taş Hastalığı

Öz

Bu makalede taş hastağmda diyetin rolü ve tedavisinde taşıdığı önemin üzerinde durulmuş olup, literatür taranarak, ülkemizin koşullan da göz önüne alınarak değerlendirme yapılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1992-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Özkaya H, Alpman F, Özkaya N. Üriner Taş Hastalığında Diyet. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1992 [a.yer 13 Nisan 2021];21(2):95-105. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/638
Makale Türü
Makale