Mihaliç Peynirlerinde Bazı Kimyasal Niteliklerin Staphylococcus Aureus ve Koliform Bakteri Bulunuşu Üzerine Etkileri

  • Mustafa Tayar Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi ve Teknolojisi Anabilim Dalı
  • Cem Şen Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi ve Teknolojisi Anabilim Dalı
  • Ayşegül Eyigör Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi ve Teknolojisi Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: Mihaliç Peynirleri

Öz

Bu araştırma, Bursa ve yöresinde olgunlaştırılmış olarak tüketime sunulan Mihalıç peynirlerinin kalitesini ve halk sağlığı yönünden önemini belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırma materyali olarak, Bursa yöresinden toplanan 50 adet Mihalıç peynir örneği kullanıldı. Bu numuneler mikrobiyolojik (Aerob genel Canlı, Koliform bakteri, Staphylococcus aureus) ve kimyasal (kuru madde, asidite, tuz, pH) yönlerinden değerlendirmeye alındı. Mikrobiyolojik yönden ortalama aerob genel canlı bakteri 6.6xl07 kob/g. Staphylococcus aureus 5.9x1i)3 kob/g., Koliform bakteri 7. 9x10s kob/g. olarak saptandı.. Kimyasal-analizler sonucunda numunelerin ortalama kuru madde miktan %62.14, tuz miktan %8.59, asidite 1.406 %LA ve pH değeri 5.3 olarak belirlendi. Sonuç olarak; olgunlaştuıldıktan sonra tüketime sunulan peynirlerde halk sağlığı yönünden önemi olan mikroorganizmalardan, koliform bakterilere numunelerin %78' inde, Staphylococcus aureus'a ise %24’ünde rastlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1992-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Tayar M, Şen C, Eyigör A. Mihaliç Peynirlerinde Bazı Kimyasal Niteliklerin Staphylococcus Aureus ve Koliform Bakteri Bulunuşu Üzerine Etkileri. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1992 [a.yer 13 Nisan 2021];21(2):75-3. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/636
Makale Türü
Makale