Ankara, İstanbul, Muğla, Yozgat, Sivas ve Tokat İllerinde 0-2 Yaş Grubu Çocuk Sahibi Annelerin Beslenme Bilgi Düzeyi ve Uygulamalarının Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma

  • Sevinç Yücecan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Gülden Pekcan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Emine Akal Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Gülhan Eroğlu Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Sema Açık Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Neslişah Rakıcıoğlu Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Muhittin Tayfur Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: ankara

Öz

Bu çalışma annelerin çocuk beslenmesi konusundaki bilgi düzeylerini saptamak amacıyla Ankara, İstanbul, Muğla, Yozgat, Sivas, Tokat illerinde 0-24 ay arasında çocuğu olan 1428 anne üzerinde yürütülmüştür. Yaş ortalaması 25.1±539 olan annelerin evlilik yaşları ve ilk gebelik yaşlan sırasıyla 19.4±3.36 ve 20.3±3.5 olarak bulunmuştur. Annelerin çoğunluğu okuryazar ve ilkokul mezunudur (%643). Çocukların antropometrik ölçümleri standartlara göre değerlendirildiğinde; boy uzunluğu, ağırlık, baş çevresi ve üst kol orta çevresi ölçümleri sırasıyla % 88.0, %73.7, %74.9, %83.5 oranında normal sınırlar içerisinde bulunmuştur. Annelerin çocuk beslenmesi konusundaki bilgi düzeylerinin ve davranışlarının değerlendirilmesi için sorulan sorularda sadece % 63.4'üne doğru yanıt alınmıştır. Annelerin çocuklarını emzirmeyi düşündükleri süre ortalama 12.2±6.5 ay olmasına karşın, % 2.6'sımn çocuğunu hiç emzirmediği, % 60.5'inin ise 1-6 ay arasında emzirdiği saptanmıştır. Sonuçta etkin ve sürekli verilebilecek beslenme eğitiminin, beslenme bilgi düzeyinin arttırılması, yanlış inanç ve tutumlarının düzeltilmesi açısından önem taşıdığı sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1993-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Yücecan S, Pekcan G, Akal E, Eroğlu G, Açık S, Rakıcıoğlu N, Tayfur M. Ankara, İstanbul, Muğla, Yozgat, Sivas ve Tokat İllerinde 0-2 Yaş Grubu Çocuk Sahibi Annelerin Beslenme Bilgi Düzeyi ve Uygulamalarının Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1993 [a.yer 13 Nisan 2021];22(1):27-2. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/622
Makale Türü
Makale