Plasma Selenıum Levels In Rheumatoıd Arthrıtıs

  • Kader Köse Erciyes Üniversitesi
  • Pakize Doğan Erciyes Üniversitesi
  • Yıldız Kardaş Erciyes Üniversitesi
  • Recep Saraymen Erciyes Üniversitesi

Öz

Romatoid artrit (RA)'in patogenezinde selenyum (Se)'un önemli bir faktör olup olmadığını araştırmak için, RA hastalarında ve sağlıklı kontrol gruplarında plazma Se seviyeleri tayin edildi. 60 hastanın plazma Se seviyeleri, normal, sağlıklı kontrol grubu olan 60 kişininkine nazaran önemli düşüklük gösterdi (p<0.001). Kontrol ve hasta grubundaki kadınlar bırbıriyie karşılaştırıldığında, hasta grubunda Se seviyelerinde önemli bir düşme gözlendi: aynı durum erkeklerde de tespit edildi (p<0.005). Fakat, hasta grubunda cinsler arasında Se seviy eleri açısından bir fark yoktu: kontrol grubunda da benzer sonuçlar elde edildi (p>0.05). Sonuç olarak, RA hastalarında Se takviyesinin klinik iyileşmeyi hızlandırabileceği kanaatine varıldı.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1994-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Köse K, Doğan P, Kardaş Y, Saraymen R. Plasma Selenıum Levels In Rheumatoıd Arthrıtıs. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1994 [a.yer 24 Şubat 2020];23(1):51-7. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/602
Makale Türü
Makale