Zayıf, Normal ve Şişman Bireylerin Tat Duyularının Araştırılması

  • Yasemin Beyhan H.Ü.Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Nazan Bozkurt H.Ü.Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: tat duyusu

Öz

Bu araştırma şişman, normal ve zayıf bireylerin tat duyularını incelemek amacıyla yapılmıştır. Her biri 10'ar kişiden oluşan toplam 3 0 deneğe dört teınel tadı veren solüsyonlardan oluşan tat paneli uygulanmıştır. Araştırmaya alınan deneklerin hiçbirisi tat solüsyonlarını eşik değerin altında tanıyamamıştır . Normal ağırlıkta ve zayıf olan deneklerin 4 tadı tanıma eşiği birbirine benzer bulunmuştur. Şişman deneklerin % 80'i tatlı tadı ; % 70'i acı tadı eşik üstü/ yüksek konsatrasyonlardaalgılayabilmiş lerdir. Deneklerin Beden Kitle İndeks i (BKI ) ile tatlı ve acı tatları algılama eşikleri arasındaki ilişki incelendiğinde BKI ile pozitif (P<0.05) bir ilişki bulunmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1994-12-29
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Beyhan Y, Bozkurt N. Zayıf, Normal ve Şişman Bireylerin Tat Duyularının Araştırılması. Bes Diy Der [Internet]. 29 Aralık 1994 [a.yer 11 Nisan 2021];23(2):191-6. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/587
Makale Türü
Makale