Nöral Tüp Defektli Bebek Sahibi Olan Annelerin Beslenme Durumu

  • Aliye Özenoğlu İ.Ü. Çocuk Sağlığı Enstitüsü
Anahtar Kelimeler: beslenme durumu

Öz

Bu çalışmada, bir veya daha fazla nöral tüp defcktli (NTD) bebek sahibi olan anneler incelenmiştir . Ça lışma kapsamına giren annelerin gıda tüketim ortalamaları FAQ, WTIO ve RDA'nın önerdiği değerlerle kıyaslanmıştır. Buna göre, annelerin büyük bir kısmının enerji, protein, kalsiyum, A vitamini, riboflavin, niasin, bakır ve özellikle de demir, çinko, folik asit yönünden yetersiz beslendiği bulunmuştur. İncelenen grupta sosyo - ekonomik ve kültürel düzeyi düşük aileler çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu gruplarda beslenme durumunu iyileştirmek için NTD yönünden riskli anne adaylarına yaygın, sürekli ve etkili bir beslenme eğitimi yanında gerekirse ek folat verilmesinin yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1994-12-29
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Özenoğlu A. Nöral Tüp Defektli Bebek Sahibi Olan Annelerin Beslenme Durumu. Bes Diy Der [Internet]. 29 Aralık 1994 [a.yer 11 Nisan 2021];23(2):179-8. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/586
Makale Türü
Makale