2-6 Yaş Grubu Fenilketonürili ve Sağlıklı Çocukların Diyetle Aldıkları Çinko Miktarına Göre Serum Çinko Düzeylerinin Saptanması ve Büyüme ve Gelişmelerinin İncelenmesi

  • Gülden Köksal H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Nezahat Bağ H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: çinko

Öz

Türkiye'de çinko eksikliği sorununun önenıl i boyutlarda olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. En sık görülen bir amino asit metabolizması bozukluğu olan fenilke tonüri li 2-6 yaş grubu ve sağlıklı aynı yaş grubu çocukların diyetle tükettikleri enerji , protein ve çinko düzeylerine bakılmıştır. Araştırma grubu olarak 20 sağlıklı ve 20 fenilketonürili çocuğun, Ocak-Mayıs 1994 döneminde üç günlük besin tüketim durumları saptanarak, tüket tikleri diyetlerdeki çinko düzeylerine ve kan çinko düzeylerine bakılmış , büyüme ve gelişme eğrileri her iki grup karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1994-12-29
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Köksal G, Bağ N. 2-6 Yaş Grubu Fenilketonürili ve Sağlıklı Çocukların Diyetle Aldıkları Çinko Miktarına Göre Serum Çinko Düzeylerinin Saptanması ve Büyüme ve Gelişmelerinin İncelenmesi. Bes Diy Der [Internet]. 29 Aralık 1994 [a.yer 11 Nisan 2021];23(2):161-77. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/585
Makale Türü
Makale