Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar

  • Berat Nursal H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Mine Yurttagül H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: Polisiklik aromatik hidrokarbonlar, kanser, çevre kirliliği, besinler

Öz

Ep'ıdemiyolojik çalışmalar, beslenme ve kanser oluşum riski arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Besinler, sağlık açısından yararlı bileşikleri içerebildikleri gibi bazı toksik organik bileşikleri de içerebilirler. Bu toksik öğelerden birisi de polisiklik aromatik hidrokarbonlardır. İnsanlara hem besinlerle hem de kontamine olmuş hava, toprak ve su ile ulaşırlar. Polisiklik aromatik hidrokarbonlar motor yağlarının, gazlarının, kömür ve odunun yaygın olarak enerji eldesinde kullanılması sonucu yüksek oranda havaya karışırlar. Böylece, insanlara solunum ve deri yoluyla geçerek akciğer , deri ve safra kesesi kanserlerine neden olabilirler . Bu tür bileşiklerin vücuda alımlarının diğer bir kaynağı da özellikle yağlı, tütsülenmiş ve ızgara yapılmış besinlerdir. Bu yazıda, polisiklik aromatik hidrokarbonların insan sağlığı üzerine etkileri ve bulaşma yolları incelenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1998-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Nursal B, Yurttagül M. Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1998 [a.yer 13 Nisan 2021];27(1):50-5. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/570
Makale Türü
Makale