Pekmezin Tüketim Durumunun Saptanması

  • Aylin (Ayaz) Topçu H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Mine Yurttagül H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: Pekmez, pekmez tüketim durumu

Öz

Bu çalışma, pekmezin tüketim durumunun saptanması amacıyla 690 kişi üzerinde yapılmıştır. Araştırma kapsamına alınan 300 öğrenci , 190 yetişkin ve 200 gebe kadın gelişigüzel örneklem yöntemiyle seçilmiş ve pekmez tüketimleri araştırılmıştır .Öğrencilerin %61.6 ‘sı , yetişkinlerin %66.3 7i ve gebe kadınların%53 .57 pekmez tüketmektedirler. Pekmez tüketim oranları ve pekmez tüketim miktarları arasındaki farklılık , gruplar arasında istatistiksel açıdan önemli bulunmamıştır (p>0.05).

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1998-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Topçu A (Ayaz), Yurttagül M. Pekmezin Tüketim Durumunun Saptanması. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1998 [a.yer 13 Nisan 2021];27(1):31-6. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/567
Makale Türü
Makale