Çankaya 3 No’lu Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezinde “Anne Sütü İle Beslenme” Afişlerinin Etkinliklerinin Araştırılması

Yazarlar

  • Gülay Özperk Ankara Hastanesi
  • Nihal Erdem Ankara Numune Hastanesi

Anahtar Kelimeler:

Sağlık eğitiminde poster hazırlama- poster üretim tekniği- poster sunumu- anne sütüyle beslenme

Özet

Halkın anne sütüyle beslenme konusunda sağlık eğitimi çalışmalarında kullanılan, Sağlık Bakanlığınca hazırlanmış olan afişlerden 3 tanesi seçilerek bu afişlerin beğenilirliği Çankaya 3no'lu Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması merkezinde test edilmiştir. Araştırma, afişler sağlık kurumıınun duvarlarına asıldıktan sonra, sağlık kurum unda işini bitnniş olan kişilere anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan 60 kişiden 351 (%58,3) anne sütü afişlerini hatırlamıştır. Eğitim düzeyi ve mesleğin afişlerin hatırlanması veya hazırlanış amacının anlaşılmasına etkisi istatiksel olarak önemli bulunmamıştır. En çok hatırlanan ve beğenilen afişin beğenilme nedenlerinden en önemlileri; renkli ve fotoğraflı olması, mesajın anlaşılır ve inandırıcı olmasıdır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

1997-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Özperk G, Erdem N. Çankaya 3 No’lu Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezinde “Anne Sütü İle Beslenme” Afişlerinin Etkinliklerinin Araştırılması. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 1997 [a.yer 05 Temmuz 2022];26(2):44-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/557

Sayı

Bölüm

Makale