Farklı Sosyo Ekonomik Düzeylerdeki Evli Kadınlarda Premenstruel Sendrom Görülme Durumu ve Beslenme İlişkisi

  • Neslişah Rakıcıoğlu Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Pelin Peköz Diyetisyen
  • Betül Çiçek Diyetisyen
  • Elif Özkeleş Diyetisyen
  • Serpil Bozkurt Diyetisyen
Anahtar Kelimeler: Premenstruel sendrom, beslenme

Öz

Bu araştırmada; üç farklı sosyo-ekonomik düzeyde 1949 yaşları arasında toplam 800 evli kadında premerıst- .0 mel seııdrom görülme sıklığı ve bunun beslenme ile ilişkisi araştırılmıştır. Premenstruel sendrom (PMS) A, PMS-H ve PMS-D semptomlarının hafif orta ve şiddetli derecede görülmesi açısından düşük, orta ve yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki kadınlar arasında farklılık saptanmıştır (p<0.05). Bu fark sadece PMS-C belirtileri için gözlenmemiştir (p>0.05). Toplam menstruel sendrom pııanı, düşük, orta ve yüksek sosyo-ekonomik düzeyde sırasıyla 11.98±0.41, 18.55±0.46 ve 11.03+0.87 olarak bulunmuştur (p<0.01) . Enerji, hayvansal protein, hayvansal kaynaklı demir, çinko, A vitamini ve C vitamini tüketimi gruplar arasında farklılık göstermektedir (p<0.01) . Orta sosyo-ekonomik düzeydeki kadınlar besin öğelerinin çoğunluğunu diğer grupla/ a göre yeterli almalarına ve yetersizlik yüzdelerinin daha az olmasına karşın PMS belirtilerinin gözlenme oıanlan daha yüksek bulunmuştur. PMS’un etiyolojisinde beslenme faktörünün tek başına değil, gebelik sayısı, stıes, hoımonal dengesizlikler gibi diğer faktörler ile birlikte düşünülmesi gerektiği sonucuna varılmıştır

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1997-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Rakıcıoğlu N, Peköz P, Çiçek B, Özkeleş E, Bozkurt S. Farklı Sosyo Ekonomik Düzeylerdeki Evli Kadınlarda Premenstruel Sendrom Görülme Durumu ve Beslenme İlişkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 1997 [a.yer 28 Mayıs 2022];26(2):36-3. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/556
Makale Türü
Makale