Değişik Sürelerle Kızartılmış Yağların Ratlardaki Lipid Profilleri ve Toksik Etkileri Üzerine Bir Araştırma

  • Muazzez Garipağaoğlu İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü
  • Mutlu Küçük İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp ve Araştırma Enstitüsü
  • Sibel Erdamar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Bilim Dalı
  • Ümit Zeybek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp ve Araştırma Enstitüsü
  • Aydın Çevik İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp ve Araştırma Enstitüsü
Anahtar Kelimeler: Ayçiçekyağı, kızartma, lipid profili, aterojenite, toksisite

Öz

Bu çalışmada, değişik sürelerle kızartılmış ayçiçek yağının ratlardaki plazma lipit profilleri ile bazı dokulardaki toksik etkileri incelenmiştir. Ratlar 5 hafta süre ile derin yağ yöntemi ile içinde 5,10,15 defa patates kızartılan ayçiçek yağı ile hazırlanmış özel diyetlerle beslenmiştir. Kontrol grubunun diyetine ayçiçek yağı doğrudan (kızartılmadan) eklenmiştir. Sağlıklı beslenme ilkeleri esas alınarak hazırlanan diyetin karbonhidrat, protein ve yağ oranları, sırasıyla total enerjinin %56.0, %15.0, %29.0'u olarak ayarlanmıştır. Beşinci haftanın sonunda ratların plazma lipit profillerini belirlemek için katiları alınmış ve histopatolojik inceleme için de aort, kolon, böbrek ile karaciğer dokuları çıkarılmıştır. Sonuç olarak tüm gruplarda ratların benzer ağırlık kazandıkları, plazma trigliserit düzeylerinin birbirine yakın dağılım gösterdiği, total kolesterol, HDL-kolesterol ve LDL-kolesterol düzeylerinde istatistik yönden önemli düşmelerin olduğu, aortta aterojenik, kolon ve böbrek dokularında patolojik bir bulgunun olmadığı ancak karaciğerde yağların kızartılma sürelerinin artışına paralel olarak hücresel değişikliklerin olduğu saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1997-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Garipağaoğlu M, Küçük M, Erdamar S, Zeybek Ümit, Çevik A. Değişik Sürelerle Kızartılmış Yağların Ratlardaki Lipid Profilleri ve Toksik Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 1997 [a.yer 28 Mayıs 2022];26(2):5-12. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/551
Makale Türü
Makale