Ankara’da Huzurevi ve Güçsüzler Yurdunda Barınan Yaşlıların Beslenme Alışkanlıkları Ve Sağlık Durumları Üzerinde Bir Araştırma

  • Metin Saip Sürücüoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Beslenme Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, beslenme alışkanlığı, sağlık

Öz

Bu araştırma, Ankara'da Keçiören Güçsüzler Yurdu, Beypazarı Güçsüzler Yurdu ve Ümitköy Huzurevi’nde barınan 50-98 yaşları arasında 59 erkek ve 65 kadın olmak iizere toplam 124 kişinin beslenme alışkanlıkları ve sağlık durumlarım saptamak amacıyla planlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre erkek yaşlıların %66.10’unun, kadın yaşlıların %61.54*ünün okuryazar olmadığı, BKİ'ne göre kadınların %50.77’sinin, erkeklerin ise %57.63’ünün normal ağırlıkta oldukları belirlenmiştir. Erkeklerin %98.3Vinin, kadınların %92.31 ’inin günde 3 öğün yemek yedikleri, içecek olarak da en fazla çay ve ayran içtikleri bulunmuştur. Araştırmaya alınan yaşlıların %17.75’inin bir rahatsızlığı olmadığı, %16.13’ünün hipertansiyon, %12.90’ının hipertansiyona romatizma, %12.10’unun şeker hastası olduğu, en çok uyguladıkları diyetin de hipertansiyona bağlı olarak tuzsuz diyet olduğu bulunmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1997-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Sürücüoğlu MS. Ankara’da Huzurevi ve Güçsüzler Yurdunda Barınan Yaşlıların Beslenme Alışkanlıkları Ve Sağlık Durumları Üzerinde Bir Araştırma. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1997 [a.yer 11 Nisan 2021];26(1):18-4. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/540
Makale Türü
Makale