Gençlerde Sigara İçiminin Kan Serum Ve İdrar C Vitamini Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi

  • Esra Teberdar Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı
  • Selma Çivi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Sadık Büyükbaş Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dah
  • Sadinaz Kavak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dah
Anahtar Kelimeler: Gençler, sigara, C vitamini

Öz

Bu araştırılmada gençlerin sigara içme durumlarına göre kaıı serıun ve idrar C vitamini düzeyleri incelenmiş, giiııliik sigara kullanma miktarının ve kullanma süresinin kan serum ve idrar C Vitamini düzeylerine etkisinin saptarımsı amaçlanmıştır. Çalışma Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültelerinde, 1993 yılı Nisan-Mayıs döneminde yapılmıştır. Birey olarak 18-25 yaşlar arasında 82 sigara içen 163 sigara içmeyen toplam 245 öğrenci alınmıştır. Rastgele yöntemle belirlenmiş bu öğrencilerin tanımlayıcı bilgileri anket yoluyla öğrenilmiş, boy ve kiloları ölçülerek beden kitle indeksleri (BKıj hesaplanmıştır. Kan serum ve idrar C vitamini düzeyleri ise “ Fosfotuııgusdk Asit Metodu” ile ölçülmüştür. Sonuçta sigara kullanmayanların kan serum C vitamin düzeylerinin kullananlara göre iki kat daha fa zla olduğu, idrar C vitamini düzeylerinde ise bir değişme olmadığı tesbit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1997-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Teberdar E, Çivi S, Büyükbaş S, Kavak S. Gençlerde Sigara İçiminin Kan Serum Ve İdrar C Vitamini Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1997 [a.yer 11 Nisan 2021];26(1):11-7. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/539
Makale Türü
Makale