Okul Çağı Çocuklarında Bedenin Üst ve Alt Kısımlarının Büyümesi: I. Oturma Yüksekliği Ve Sosyoekonomik Faktörlerin Vücut Oranlarına Etkisi

  • İzzet Duyar Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fizik Antropoloji Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: Fiziksel büyüme, antropometri, oturma yüksekliği, vücut oranları, sosyoekonomik etmenler, allometri

Öz

Okul çağındaki çocukların oturma yüksekliği büyüme değerlerini oluşturmayı ve sosyoekonomik koşulların vücut oranları üzerinde etkisinin olup olmadığını amaçlayan bu çalışmada iki araştırmanın verileri kullanılmıştır. Bu araştırmalardan ilki Saatçioğlu tarafından 711 yaş dilimi üzerindeki çocuklar üzerinde gerçekleştirilmiş olup, ikinci araştırma Duyar tarafından yapılmış ve 12-17 yaşlarını kapsamaktadır. Her iki çalışma da yedi coğrafi bölgeyi temsil eden yedi ilde ve üst sosyoekonomik düzeyde yer alan ailelerin çocukları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sözü edilen iki araştırmanın oturma yüksekliği verileri dördüncü dereceden polinom yardımıyla düzgünleştirilmiş ve yeni yüzdelik değerler elde edilmiştir. Oturma yüksekliği / boy endis değeri üst sosyoekonomik düzeyde düşük, alt sosyoekonomik gruplarda ise yüksek çıkmaktadır. Bu bulgular, sosyoekonomik faktörlerin vücut oranlarının oluşmasında etkin olduğu ve çevresel olumsuzlukların vücudun üst kısmından çok alt tarafta etkili olduğu yönündeki hipotezi desteklemektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1997-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Duyar İzzet. Okul Çağı Çocuklarında Bedenin Üst ve Alt Kısımlarının Büyümesi: I. Oturma Yüksekliği Ve Sosyoekonomik Faktörlerin Vücut Oranlarına Etkisi. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1997 [a.yer 11 Nisan 2021];26(1):5-10. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/538
Makale Türü
Makale