Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Saptanmasına İlişkin Bir Araştırma

Yazarlar

  • Perran Tokgöz Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D.
  • Melikşah Ertem Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D.
  • Fatma Çelik Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Diyetisyenleri
  • Şeniz Gökçe Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Diyetisyenleri
  • Günay Saka Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Diyetisyenleri
  • Ruşen Hatunoğlu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Diyetisyenleri

Anahtar Kelimeler:

Beslenme alışkanlıkları, beden kitle indeksi, sosyoekonomik düzey

Özet

Dicle Üniversitesinde öğrenim gören gençlerin beslenme alışkanlıklarını saptamak amacıyla yapılan bu araştırma, 557 kişi üzerinde yürütülmüştür. Araştırma bulguları, öğrencilerin %30.16'sının BKİ'leri yönünden zayıf grubuna girdiklerini ve bunların %80.36'sının yeme alışkanlıklarının kötü olduğunu göstermiştir. Bireylerin beslenme alışkanlıkları, BKİ'ini önemli ölçüde etkilemektedir (p<0.001). Beslenme alışkanlıklarının puanlama yöntemine göre değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin % 4 6 .1 4 'ünün yeme alışkanlıkları kötü , %13.82'sinin iyi bulunmuştur. Bu bakımdan cinsler arasında önemli bir farklılık yoktur (p>0.05). Anne ve babanın meslek ve eğitim durumu ile çocuğun beslenme alışkanlıkları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Öğünlerde tüketilen yiyecek türleri dikkate alındığında en dengesiz öğünün %60.63 oranı ile öğle yemeği olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %57.81'i yemeklerini üç öğünde tükettiklerini ifade etmişlerdir.Kızlar arasında öğün atlama, erkeklerden daha yaygındır. Atlanan öğün olarak % 4 1.29 ile sabah kahvaltısı ilk sırayı almakta, bunu %30.52 ile öğle yemeği izlemektedir. Çalışmada, öğrencilerin %19.57's inin hiç öğün atlamadıkları saptanmış olup, öğün atlama nedenleri bakımından cinsler arasındaki farklılık önemli bulunmuştur (p>0.01).

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

1995-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Tokgöz P, Ertem M, Çelik F, Gökçe Şeniz, Saka G, Hatunoğlu R. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Saptanmasına İlişkin Bir Araştırma. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 1995 [a.yer 15 Temmuz 2024];24(2):229-38. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/515

Sayı

Bölüm

Makale