Sebze ve Meyve Tüketimine Etki Eden Etmenlerin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma

  • Neslişah Rakıcıoğlu Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Gamze Fidancı Diyetisyen
  • Serkan Kıral Diyetisyen
Anahtar Kelimeler: Sebze ve meyve tüketimi, mevsimsel farklılıklar

Öz

Bu çalışma; 19-24 yaşları arasında, toplam 200 (17’si erkek, 183'ü kız) öğrencide sebze ve meyvelerin tüketimine etki eden etmenlerin saptanması amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Sebze ve meyve tüketiminde tercihin yapıldığı, hiç sevilmeyen sebze ve meyvelerin olduğu saptanmıştır. Tercihte en önemli neden olarak, lezzet faktörü gösterilmiştir. Bu durum tüketim sıklığını da etkilemiştir. Yine bu çalışmada, mevsimsel farklılıkların sebze ve meyvelerin tüketimini etkilediği sonucuna varılmıştır. Aralık, Mart ve Haziran aylarında patates hariç toplam sebze ve meyve tüketimi ortalama (± Sx) miktarları sırasıyla 444.1 ± 17.2, 351.5 ± 15.7, 596 ± 29.1 g olarak bulunmuştur (p< 0.05). Beslenme eğitimi almalarına karşın, önerilen düzey olan 400 g fın altında tüketenlerin oranı bu aylarda sırasıyla %40.4, %73.7 %28.3’tiir. Beslenme eğitimcilerinin sebze ve meyve tüketimini etkileyen faktörleri gözönünde bulundurarak, uygun ve etkili beslenme plan ve programlarını geliştirmeleri yararlı olacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2002-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Rakıcıoğlu N, Fidancı G, Kıral S. Sebze ve Meyve Tüketimine Etki Eden Etmenlerin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 2002 [a.yer 02 Ağustos 2021];31(1):18-1. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/478
Makale Türü
Makale