Sigara İçen ve İçmeyen 19-24 Yaş Arası Bireylerin Taze Sebze-Meyve Tüketim Tercihleri İle Beslenme Durumlarının DeğerlendirilmesiSigara İçen ve İçmeyen 19-24 Yaş Arası Bireylerin Taze Sebze-Meyve Tüketim Tercihleri İle Beslenme Durumlarının Değerlendirilm

Yazarlar

  • Neslişah Rakıcıoğlu Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Derya Dikmen Diyetisyen
  • Esra Özpay Diyetisyen

Anahtar Kelimeler:

Sigara, sebze ve meyve tüketim tercihi, besin tüketimi

Özet

Bu çalışma; 19-24 ya şla n arasında sigara içen (50 erkek, 50 kız) ve içmeyen (50 erkek, 50 kız) toplam 200 öğrencide; sebze ve meyve tüketim tercihleri, beslenme alışkanlıkları ve besin tüketim durumlarının saptanması amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Sigara içen ve içmeyenlerin çoğunluğu normal beden kitle indeksi değerlerine sahiptir (sırasıyla %85, %79). Sigara içen bireylerin % 83.1 ’i, sigara nedeniyle iştahlarında azalma olduğunu bildirmişlerdir ve sigara içmey enlere göre daha fa z la öğün atlamaktadırlar. Çoğunlukla sigara, yemeğin hemen üzerine ıçilmektedir (%37). Sigara içenlerde ara öğünlerde meyvesebze tüketimi içmeyenlerden daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla %15 ’e karşın %38). Yine sigara içen gençler sebze yemeklerini daha çok kavurarak ve kızartarak tüketmeyi tercih ederken, sigara içmeyenler kendi suyunda veya buharda p işirerek tüketmektedirler. Yeşil yapraklı sebzelerin tüketim sıklığı incelendiğinde hergün ve haftada birkaç kez tüketenlerin oranı, sigara içmeyenlerde daha yüksek bulunmuştur. Sigara içen erkeklerin içmeyenlere göre enerji, protein ve ya ğ tüketimlerinin belirgin şekilde daha fazla olduğu görülmüştür (p<0.05). Sigara içmeyen kızlarda ise posa, tiamin, niasin ve C vitamini tüketim d ü ze y le ri belirgin şe kild e daha yü k se k tir (p<0.05). Sağlık personelinin özellikle sigara içen gençleri, beslenmelerine dikkat etmeleri konusunda eğitmeleri yararlı olacaktır. Ayrıca, sigara içen bireylerin, vitamin ve mineral kaynağı olan taze sebze ve meyve tüketimlerini arttırması gerekliliği sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2003-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Rakıcıoğlu N, Dikmen D, Özpay E. Sigara İçen ve İçmeyen 19-24 Yaş Arası Bireylerin Taze Sebze-Meyve Tüketim Tercihleri İle Beslenme Durumlarının DeğerlendirilmesiSigara İçen ve İçmeyen 19-24 Yaş Arası Bireylerin Taze Sebze-Meyve Tüketim Tercihleri İle Beslenme Durumlarının Değerlendirilm. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Haziran 2003 [a.yer 15 Ağustos 2022];32(1):13-24. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/462

Sayı

Bölüm

Makale