Bebek Beslenmesinde Yağ Asitlerinin Önemi

  • Hülya Gökmen Haccttepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Gülden Köksal Haccttepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: Yağ asitleri, anne sütü, bebek mamaları

Öz

Diyet yağlarının bileşenleri (trigliseritler, kolesterol esterleri ve fosfolipidler) bebeklerin normal büyüme ve gelişmeleri için gereklidir. Yağ asitleri zincir uzunluklarına (moleküldeki karbon sayısına) ve doymuşluk derecelerine (karbonlar arasında çift bağın bulunup bulunmamasına) göre değişik gruplarda İncelenmektedir. Yağ asitlerinin her grubu çeşitli metabolik reaksiyonlarda rol almaktadır. Kısa zincirli yağ asitleri kolonda lokal biiyünıe faktörleri olarak rol oynarlar, orta ve uzan zincirli doymuş yağ asitleri enerji kaynağıdırlar, çoklu doymamış uzun zincirli yağ asitleri metabolik düzenlemelerde rol alırlar, çok ıızun zincirli yağ asitleri ise membranların önemli yapısal bileşenleridir. Merkezi sinir sisteminin gelişimi, prenatal yaşamın son ve postnatal yaşamın ilk aylarında tüketilen yağların kalitesine ve miktarına bağlıdır. Prenatal ve postnatal yaşamda bebeklere bu yağları, kordon kanı ve anne sütü sağlamaktadır. Anne siitii yağ asitleri annenin beslenme alışkanlıklarına, kültürel düzeyine ve sosyo-ekonomik durumuna bağlı olarak değişmektedir. Bebek mamalarında kullanılacak yağlar ise hem miktar hem de kalite olarak anne sütüne benzetilmelidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2001-04-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Gökmen H, Köksal G. Bebek Beslenmesinde Yağ Asitlerinin Önemi. Bes Diy Der [Internet]. 30 Nisan 2001 [a.yer 15 Haziran 2021];30(1):35-4. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/457
Makale Türü
Makale