Obez Kadınlarda Tatlı Tad Duyusu Uyarısına Sefalik Faz İnsülin Cevabı

  • Aliye Özenoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokriııoloji-Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Bilim Dalı
  • Hüsrev Hatemi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji-Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Bilim Dalı
Anahtar Kelimeler: Sefalik faz, obezite, insülin cevabı

Öz

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Polikliniğine başvuran, endokrin ve/veya metabolik bozukluğu olmayan 16 obez kadın üzerinde yürütülen bu çalışmada, yapay tatlandırıcı solüsyonu ile oluşturulan tad duyusu uyarısına sefalik faz inslülin cevabının varlığının araştırılması amaçlanmıştır. Bir gecelik açlıktan sonra test için laboratuvara gelen hastalardan bazal kan şekeri (KŞ), insülin ve Cpeptid için kan örnekleri alınmış, ardından sade su içirtilerek 5 dakika sonra tekrar aynı parametreler için kan örnekleri alınmıştır. Bundan sonra suda eritilmiş bir yapay tatlandırıcı solüsyonu içirtilmiş, 5 ve 10 dakika sonra tekrar kan örnekleri alınmıştır . KŞ glikoz oksidaz, insülin RİA, C peptid immunlite yöntemleri ile çalışılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi SPSS 5.0 for windows programında Mamı Whitney- U, eşli t ve Wilcoxon testleri ile yapılmıştır. Hastaların yaş ortalaması 34.94 ± 9.48 yıl, beden kitle indeksi (BKİ) 33.60 ±4.29 kg/m2, bel/kalça oranı (BKO) 0.80 ± 0.05 cm olarak bulunmuştur. Su ve tatlandırıcı solüsyonuna cevap olarak KŞ ve C peptid düzeylerinde anlamlı değişiklik olmadığı halde, insülin düzeyleri tatlandırıcıdan 5 dakika sonra anlamlı olarak artmıştır (p— 0.008). Tatlandırıcıdan 10 dakika sonra insülin düzeyinin yükselmeye devam ettiği görülmekle birlikte, bu değer bazaldan farklı bulunamamıştır. Normal bireylerde açlığa eşlik eden fizyolojik değişiklikler olmadan yeme isteği olmadığı halde, obezlerde yemeğin görüntüsü, kokusu, daha önce denenmiş lezzetin hayal edilmesi gibi dış etkenlerle yeme isteği uyanlabilmektedir. Bu çalışmada, tad duyusu uyarısına cevap olarak insülin salgısında artış saptanması bu özelliğin doğruluğunu destekleyen bir bulgudur. Uyarıdan 10 dakika sonra insülinin bazal değerlere dönmemesinde ise insülin rezistansının rolü olabileceği düşünülmüş ve obezlerin iştahı uyaran dış etkenlerin kontrolü konusunda eğitime gereksinimleri olduğu sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2001-04-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Özenoğlu A, Hatemi H. Obez Kadınlarda Tatlı Tad Duyusu Uyarısına Sefalik Faz İnsülin Cevabı. Bes Diy Der [Internet]. 30 Nisan 2001 [a.yer 15 Haziran 2021];30(1):4-11. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/453
Makale Türü
Makale