Anne Sütünün ve Bebek Mamalarının Pestisitlerle Kontaminasyonu

  • Hülya Gökmen Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Mine Yurttagül Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: Pestisitler, anne sütü, bebek mamaları

Öz

Çevredeki kalıcı halojene pestisitler ve endüstriyel kimyasallar anne sütünün yağında çözünmektedirler. Bu kirleticiler genellikle bebek mamalarında bulunmamaktadır, çünkü mamaların yağları pestisitlerdeıı fakir olan hindistan cevizi ve soya yağlarından elde edilmektedir. Ancak hazırlama aşamasında kullanılan suların pestisitlerle kontaminasyonu mamalarda da pesitisit kalıntısı bulunmasına neden olmaktadır. İnekler ise yaşamları süresince tonlarca süt ürettiklerinden, adipoz dokularında birikmiş olan pestisitleri sütleriyle atmakta ve bu nedenle sütlerindeki kalıntı miktarı anne sütünden daha az olabilmektedir. Günümüzde diklorodifeniltrikloroetan (DDT), heksaklorobenzen (HCB), siklodietı pestisitleri veya metabolitleri, endüstriyel kimyasallar (poliklorine bifeniller) ve benzeri bileşiklerin kullanımı birçok ülkede yasaklanmasına rağmen, doğada uzun olan yarılanma ömürlerinden dolayı besin zincirine girerek ve sıklıkla anne sütünü kirleterek insan organizmasında birikmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2001-08-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Gökmen H, Yurttagül M. Anne Sütünün ve Bebek Mamalarının Pestisitlerle Kontaminasyonu. Bes Diy Der [Internet]. 30 Ağustos 2001 [a.yer 09 Mart 2021];30(2):42-4. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/448
Makale Türü
Makale