Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Normal Standartlara Ulaşma Süreleri

  • Gülay Koçoğlu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Haldun Sümer Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: Prematüre, düşük doğum ağırlığı, büyüme

Öz

Bu çalışma diişiik doğum ağırlıklı bebeklerin normal değerlere ulaşma sürelerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bunıın için doğum ağırlığı 2500 g ve altında olan 214 bebeğin anneleriyle görüşülerek gerekli bilgiler toplanmış, bebeklerin ağırlık ve boy ölçümleri ise çocuk izlem kartlarından çıkarılmıştır. Çocukların yaşa göre ağırlık ve boy ölçümlerinin NCHS/WHO standartlarının “ortanca eksi iki standart sapma" değerine ulaşması “normale erişme " olarak kabul edilmiştir. Bebeklerin %84.1’inin yaşa göre ağırlık ölçümleri bir yıl içinde normal değerlere erişmiştir. Doğum kilosu fazla olanlarda normale erişme süresi önemli ölçüde kısa bulunmuştur (p< 0.05). Bebeklerin %44.4'iinün doğumdaki boy ölçülerinin normal sınırlarda olduğu saptanmıştır. Geri kalan bebeklerin %72.8’i bir yıl içinde normal düzeye ulaşabilmişlerdir. İncelenen pekçok değişkenle (gebelik süresi, cinsiyet, yerleşim yeri, anne yaşı ve eğitim düzeyi, aile tipi, ailedeki kişi sayısı, yaşayan ve ölen çocuk sayıları, emzirme süresi) normale erişme süresi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p> 0.05).

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2001-08-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Koçoğlu G, Sümer H. Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Normal Standartlara Ulaşma Süreleri. Bes Diy Der [Internet]. 30 Ağustos 2001 [a.yer 28 Şubat 2021];30(2):17-3. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/445
Makale Türü
Makale