Maden Suyu/Sodasının Üniversite Öğrencileri Arasında Tüketim Durumu ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Perihan Arslan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Mine Ağım Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Maden suları, maden sodası, mineral sularının tüketimi

Özet

Bu araştırma; maden suyıı/sodasının tüketim durumunu ve tercih nedenlerini belirlemek amacıyla Ankara'da bulunan 4 ayrı üniversitede okuyan gönüllü 500 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Maden suyunun üniversite öğrencileri arasındaki tüketim durumu %50.6 olup, kız öğrencilerin daha fazla maden sııyıı tükettikleri (%69.2) saptanmıştır (p< 0.01). Maden suyıı tercihinin öğrencinin okuduğu bölüm ile ilişkisi araştırıldığında, sağlıkla ilgili bölümde öğrenim gören öğrencilerin maden suyu tercihinin yüksek olduğu görülmüştür (%63.6) (p< 0.01). Maden suyu tüketim sıklığı araştırıldığında, maden suyu tüketen bireylerin %51.6'sının her gün 1 şişe, %35.9'ıınıın 2 şişe, %7.7’sinin 3 şişe maden sııyıı tükettikleri belirlenmiştir. Bireylerin maden suyu tüketim nedenlerine bakıldığında; ilk sırada hazımsızlığı gidermek (%51), 2. sırada ise lezzetini sevdiği için tüketenler (%24.9) yer almaktadır. Maden suyunun diğer içeceklere (kola, gazoz, meyve suları vb.) göre daha sağlıklı olduğunu düşünenlerin oranı ise oldukça yüksektir (%68.6). Maden suyu tüketen bireylerin %100'ü; sağlıklı olduğu, tadını değiştirmediği ve kokusuz, olduğu için maden suyunu cam şişede tüketmeyi tercih etmektedirler. Sonuç olarak, üniversite öğrencilerinin maden sııyıı/sodasını sağlıklı olduğu için diğer gaz.li içeceklere tercih ettikleri saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2001-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Arslan P, Samur G, Ağım M. Maden Suyu/Sodasının Üniversite Öğrencileri Arasında Tüketim Durumu ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 2001 [a.yer 26 Eylül 2023];30(3):22-8. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/436

Sayı

Bölüm

Makale