Geçmişten Günümüze Gıda Yardımları ve Ülkelerin İzledikleri Yardım Politikaları

Yazarlar

  • Orçun Sakarya Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Gıda yardımı, gıda güvencesi, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkele, Dünya Gıda Programı, Avrupa Topluluğu

Özet

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, ülkelerin ve uluslararası kuruluşların geçmişten günümüze izlemiş olduğu gıda yardımı politikaları ve yapmış oldukları gıda yardımları incelenmiştir. Bu ülkelerde başlatılan gıda yardımı programlarının kapsamı, günümüze kadar fark lılık la r göstermiştir. İkinci bölümde, gıda yardımlarının amaçları ve günümüzde gıda açığı durumunu etkileyen nedenlere değinilmiştir. Gıda yardımları, insancıl amaçlar, çıkar amaçları ve ülkelerin karşılaştıkları savaş, doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda verilmiştir. Bunun yanında, yardım faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması ve yardım akışının düzenlenmesi için uluslararası kurumlar oluşturulmuş, anlaşmalar yapılmıştır. Bu kuruluşların rolü ise üçüncü kısımda incelenmiştir. Dördüncü bölümde, ülke bazında izlenen yardım politikaları sorgulanmıştır. Bu politikaların genel amacı, yardımı alan ülkede kalkınmayı sağlaması ve üretkenliği artırmasıdır. Çalışmanın son bölümünde Türkiye'nin gıda güvencesi politikası üzerinde durulmuş ve gıda güvencesinin güçlendirilmesine yönelik olası çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Bunun yanında, Türkiye'nin almış ve vermiş olduğu gıda yardımları çalışmaya yansıtılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2005-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Sakarya O. Geçmişten Günümüze Gıda Yardımları ve Ülkelerin İzledikleri Yardım Politikaları. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Mayıs 2005 [a.yer 15 Ağustos 2022];33(1):85-97. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/428

Sayı

Bölüm

Makale