Gap Bölgesi’ nde Çocuk Beslenmesine İlişkin Uygulamaların Durumu

Yazarlar

 • Saime Şahinöz Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.
 • Ali İ. Bozkurt Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.
 • Birgül Özçırpıcı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.
 • Servet Özgür Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.
 • Turgut Şahinöz Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü
 • Hamit Acemoğlu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.
 • Yılmaz Palancı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.
 • Ersen İlçin Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.
 • Günay Saka Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.
 • Ali Ceylan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.
 • Feridun Akkafa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.D.
 • Bayram Bektaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji A.D., Türkiye Parazitoloji Demeği

Anahtar Kelimeler:

çocuk beslenmesi, anne sütü, ek besinler, GAP

Özet

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsayan ve bölgelerarası gelişmişlik farklarım azaltmayı amaçlayan en önemli projelerin başında ye r almaktadır. GAP Halk Sağlığı Projesi; GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteğiyle , Türkiye P arazitoloji Derneği, Gaziantep, Dicle ve Harran Üniversitelerinin yer aldığı bir grup tarafından bölgenin halk sağlığı sorunlarına ışık tutmak amacıyla 2001-2002 yıllarında yürütülen bir projedir. Bu çalışma sırasında 0-59 aylık çocuklara uygulanan soru kağıtları aracılığıyla çocuk beslenmesine ilişkin v e rile r de toplanmıştır. Büyüklüğe orantılı olasılrklı örnekleme yöntemiyle kırsal kentsel ayırımlı olarak GAP Bölgesi'ndeki 9 ilden DİE tarafından örneğe seçilen 1150 konuttan 1126 sına ulaşılabilmiş ve bu konutlarda yaşayan 0- 59 aylık 1058 çocuğa ilişkin soru kağıdı annelerine ya da anne o anda evde değilse çocuğu en iyi tanıyana uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, GAP b ö lge sinde 0-59 a y lık çocukların tüm nüfusun % 14.6'sını oluşturduğu, bu oranın Türkiye genelinin yaklaşık 1.5 katı olduğu; ve bölgedeki 0-59 aylık çocukların % 9 5 .2 'sinin sağlık evi ebeleri tarafından hiç izlenmemiş olduğu belirlenmiştir. Bölge çocuklarının % 56.4’iinün doğumdan sonra ilk besin olarak anne sütü almış olduğu, % 34.7 sine ise ilk verilen besinin şekerli su olduğu belirlenmiştir. Anne sütünü doğumdan sonra ilk bir saat içinde alanların oranı sadece % 35 ’dir ve bu oran Türkiye geneli için bildirilen oranların yaklaşık yarısı kadardır. Bölgede bebeklere ek besine başlanmasında da (özellikle kırsal bölgelerde) geç kalınmaktadır. Bebeklere ilk verilen ek besinler arasında çay-bisküvi ve hazır mamalar önemli bir ye r tutmaktadır. Ülke geneline göre % 50 daha fazla 0-59 aylık çocuk bulunan bıı bölgede önemli çocuk beslenmesi sorunları saptanmıştır. Koruyucu sağlık hizmetleri veren kumluşlar olan sağlık ocaklarında bu yönde ciddi adımlar atılmalıdır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2005-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Şahinöz S, Bozkurt A İ., Özçırpıcı B, Özgür S, Şahinöz T, Acemoğlu H, Palancı Y, İlçin E, Saka G, Ceylan A, Akkafa F, Bektaş B. Gap Bölgesi’ nde Çocuk Beslenmesine İlişkin Uygulamaların Durumu. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Mayıs 2005 [a.yer 15 Ağustos 2022];33(1):37-45. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/422

Sayı

Bölüm

Makale