Beslenme ve Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi

Yazarlar

  • Gül Fidan Sarıbay Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu
  • Alper Başaran Hacettepe Üniversitesi, İstatistik Bölümü
  • Sabire Akın Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ve Sağlık ve Rehberlik Merkezi
  • Feza Korkusuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ve Sağlık ve Rehberlik Merkezi

Anahtar Kelimeler:

Beslenme, kemik mineral yoğunluğu, protein, yağ, karbonhidrat, kalsiyum, fosfor, toplam enerji

Özet

Besin öğeleriyle kemik mineral yoğunluğu (KMY) arasındaki ilişkiyi ülkemizde inceleyen kapsamlı çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmada toplam enerji, protein, yağ, karbonhidrat, kalsiyum ve fo sfo r alımıyla KM Y arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında KMY lombar omurga L2-L4 ve fem u r toplamında çift enerj il i X-ışını absorbsiyometresiyle (DXA) ölçülen ve eş zamanlı olarak Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) 'farklı ülkelerdeki olgular ve toplumlar arasında kalça kırığı risk faktörlerini örneğin diyet ve fiziksel etkin lik bağlamında inceleme formunu " dolduran 708 kadın, 307 erkek, toplam 1015 kişinin verileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Toplam enerji alımı ve protein alımı azaldıkça her iki cinste de erkeklerin L2-L4 bölgesi hariç KMY azaldığı belirlenmiştir. Yağ, karbonhidrat, kalsiyum ve fosfor alımı azaldıkça kadınların L2-L4, erkeklerinse fem u r üst uç bölgelerinde KMY'nun belirgin olarak azaldığı buna karşın kadınların femur üst uç ve erkeklerin L2- L4 bölgelerinin bu değişkenlerden etkilenmediği bulunmuştur.  Sonuç olarak osteoporozun değiştirilebilir belirleyicilerinden birisi olan, enerji ve bazı besin öğeleri ile KMY arasındaki ilişki incelendiğinde cinse ve ölçümün yapıldığı bölgeye bağlı farklılıkların olduğu saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2005-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Sarıbay GF, Başaran A, Akın S, Korkusuz F. Beslenme ve Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Temmuz 2005 [a.yer 24 Mayıs 2024];33(2):57-69. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/414

Sayı

Bölüm

Makale