Üniversite Öğrencilerinin Gıda Katkı Maddeleri İle İlgili Bilgi ve Davranışları

Yazarlar

  • Aylin Ayaz Topçu H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Mine Yurttagül H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Sevinç Yücecan H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Üniversite öğrencileri, gıda katkı maddeleri, besin etiketi

Özet

Ankara'daki farklı üniversitelerde okuyan 404 erkek, 596 kadın toplam 1000 öğrencinin gıda katkı maddeleri (GKM) ile ilgili bilgi ve davranışlarını araştırmak amacıyla çalışma planlanmış ve yürütülmüştür. Öğrencilerin % 9 .2 'si besin etiketi okumamaktadır. Yüzde 77.3'ü herhangi bir gıda katkı maddesinin adını, % 4 9 .6 'sı ise E kodu tanımını bilmemektedir. Öğrencilerin %7.9' u gıda katkı maddelerinin kullanım amacını bilmemekte, % 18.2'si gıda katkı maddelerinin hepsinin, % 52.0'ı ise bir kısmının sağlığa zararlı olduğunu düşünmektedir. Gıda katkı maddeleri ile ilgili denetimlerin yeterli olmadığını belirtenlerin oranı %71.1 olarak saptanırken , % 7.6'sı denetimlerin amacını bilmediğini, %70.8'i Türkiye'de gıda katkı maddeleri ile ilgili yasal düzenlemelerin nasıl oluşturulduğunu bilmediğini, %3.5'i ise konuyla ilgili g üv enilir bilgiyi nereden alacağını bilmediğini belirtmiştir. Araştırma bulguları, öğrencilerin gıda katkı maddesi konusunda bilgilerinin yetersiz olduğunu ve bu konuda uzman kişiler tarafından tüketicileri eğitecek çalışmaların yapılmasının gerektiğini göstermektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2005-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Topçu AA, Yurttagül M, Yücecan S. Üniversite Öğrencilerinin Gıda Katkı Maddeleri İle İlgili Bilgi ve Davranışları. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Temmuz 2005 [a.yer 22 Haziran 2024];33(2):39-50. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/412

Sayı

Bölüm

Makale