Ankara'da Huzurevi ve Ev Koşullarında Yaşayan Yaşlılarda Beslenme Alışkanlıklarının Saptanması ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Neslişah Rakıcıoğlu Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Duygu Çalışkan Diyetisten
  • Serpil Özçimen Diyetisten
  • Nuriye Nakilcioğlu Diyetisten
  • Sevil Parlak Diyetisten
  • Tolgahan Kaya Diyetisten

Anahtar Kelimeler:

Yaşlı, beslenme alışkanlıkları, beslenme durumu

Özet

Bu çalışma; Ankara'da 189'u huzurevi ve 202'si ev ortamında yaşayan 65 yaş üzeri toplam 391 yaşlıda beslenme alışkanlıkları ve besin tüketim durumunun saptanması amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Ev ortamında kalan yaşlıların %21.3'ü tek başına yaşamaktadır. Birden çok hastalığın görülme sıklığı huzurevi ve ev ortamında sırasıyla %81.5 ve %71.8'dir. Sürekli öğün atlayan yaşlıların yüzdesi, ev ortamında (%18.8), huzurevinde (%11.1) yaşayan yaşlılardan daha yük se k bulunmuştur. Ancak, atlanan öğün huzurevi yaşlıların d a sabah kahvaltısı (% 7 1 .4 ) iken , e vd e ka la n y a ş lıla r d a öğlen öğünüdür (%60.5). İştah durumlarında azalma ve çiğneme-yutma güçlüğü olan yaşlıların sıklığı huzurevinde sırasıyla %11.6, %16.4 iken, evde kalan y aşlılard a %5.4, %11.4'dür. Huzurevi yaşlılarının % 2 9 .6 'sı sürekli  yemek artığı bırakırken, evde kalan yaşlılarda bu sadece %4 o la ra k bulunmuştur. Sürekli sigara içenlerin yüzdesi huzurevi ve evde kalan yaşlılarda benzer bulunmuştur (sırasıyla %23.3, %19.8). Erkek ve kadınlarda beden kitle indeksi değerleri huzurevi ve evde yaşayan yaşlılarda sırasıyla 25.5±4.8 ve 26.9±3.2 kg/m2, 29.9±4.9 ve 29.3±4.8 kg/m2' diı: Huzurevi yaşlılarında ortalama bel/kalça oranı değerleri, ev ortamında yaşayanlara göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Üst orta kol çevresi değerleri her iki grup kadında benze r (31.2±5.2 cm ve 31.0±5.5 cm) iken, erkeklerde huzurevi ortamında ortalama 28.6±4.2 cm, ev ortamında ise 33.1±5.6 cm olarak bulunmuştur (p<0.05). Genelde enerji ve diğer besin öğeleri tüketiminin ev ortamında kalan yaşlılarda daha yük se k olduğu saptanmıştır. Her iki cinste de diyetle alınan kalsiyum, A vitamini, karoten, folat, posa ve kolesterol miktarı ev ortamında yaşayan yaşlılarda daha fazladır (p<0.05). Huzurevi yaşlılarında , enerji ve diğer besin öğelerini yetersiz tüketenle r (gereksinm enin %67'sinden azını karşılayanlar) daha fazladır. Kalsiyum tüm yaşlılarda birinci sırada yetersiz tüketilen besin öğesidir ve huzurevi yaşlılarının %86.8'i, ev ortamındaki kalan yaşlıların %66.9'u tarafından y etersiz tüketilmektedir. Yaşlılarda peryodik olarak beslenme durumu değerlendirilmesinin yapılmasının , her yaşlının gereksinmesine uygun diyetler hazırlanarak yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanmasının gerekliliği sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2005-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Rakıcıoğlu N, Çalışkan D, Özçimen S, Nakilcioğlu N, Parlak S, Kaya T. Ankara’da Huzurevi ve Ev Koşullarında Yaşayan Yaşlılarda Beslenme Alışkanlıklarının Saptanması ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Temmuz 2005 [a.yer 15 Temmuz 2024];33(2):19-30. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/408

Sayı

Bölüm

Makale