Farklı Sosyo Ekonomik Duzeylerde Yaşayan 65 Yaş Üstü Bireylerin Beslenme ve Fiziksel Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Gülgün Ersoy Haccttepc Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Gamze Çıtak Akbulut Haccttepc Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Yaşlı, besin tüketimi, fiziksel aktivite

Özet

Uç fa rk lı sosyo-ekonomik düzeyde yaşayan 65 yaş■ üstü bireylerin beslenme ve fiziksel aktivite durumlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, sosyo-ekonomik düzeyin artışına paralel olarak besin öğelerinin tüketim düzeylerinin RDA'ya daha yakın olduğu bulunmuştur. Bireylerin protein alımları üç sosyo-ekonomik düzeye (düşük, orta, yüksek) göre (sırasıyla; 47.6 ±28.7, 50.3±24.8, 50.9 24.8 g/gün) (p< 0.05) ve yağ tüketim ortalamaları (sırasıyla; 47.6±28.7, 49.1 ±22.2, 50.4+21.9 g/güıı) (p< 0.05) sosyoekonomik düzey arttıkça yükselirken, karbonhidrat tüketim ortalamaları (sırasıyla; 173.9 ±79.5, 164.1±63.2, 158.0±62.4 g/gün) düşmektedir (p< 0.05). A vitamini (p< 0.05), B2 vitamini (p< 0.05), C vitamini (p< 0.05), kalsiyum (p< 0.05), demir (p< 0.05), çinko (p< 0.05) tüketim ortalamaları sosyo-ekonomik düzeyin artışına paralel olarak artmakta; ancak büyük oranda RDA değerlerinin altında tüketilmektedir (p< 0.05). Posa tüketimi her üç sosyo-ekonomik düzey grubunda ortalama 15 g/gün tüketim düzeyi ile önerilenin altındadır. Günlük enerji alımı ortalamaları (kkal/gün) sosyo-ekonomik düzeye göre sırasıyla (1333±605, 1319±461, 1317±471 kkal/gün) (p 0.05) ve toplam enerji harcaması (2074±509, 1955±431, 1954±397 kkal/gün) (p< 0.05) azalmaktadır. Bu sonuçlar sosyo-ekonomik düzeyin artışına paralel olarak eğitim düzeyi, maddi olanaklar ve fiziksel çevre koşulları ile ilişkilendirilmiştir. Düzenli fiziksel aktivite olarak sıklıkla "yürüyüş" yapıldığı, bu oranın da so sy o -e k o n om ik düzey arttıkça azaldığı belirlenmiştir (p 0.05).

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2006-02-28

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Ersoy G, Akbulut G Çıtak. Farklı Sosyo Ekonomik Duzeylerde Yaşayan 65 Yaş Üstü Bireylerin Beslenme ve Fiziksel Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 28 Şubat 2006 [a.yer 13 Nisan 2024];34(1):41-5. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/402

Sayı

Bölüm

Makale