Diyabet Yaz Kampına Katılan Tip I Ve Tip Iı Diyabetlilerin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi

  • Nilay Dönmez Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Hilal Çiftçi Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Perihan Arslan Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Ali İpbüker Türk Diyabet Cemiyeti
  • Nazif Bağrıaçık Türk Diyabet Cemiyeti
Anahtar Kelimeler: Tip I Diyabet, Tip II Diyabet, BKİ, insülin, oral antidiyabetik, hipoglisemi, Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT)

Öz

İsta n b u l Diyabet Cemiyeti ’nin 2003 yılında Kuşadası ’nda organize ettiği 15 günlük 38. Diyabet Kampı ’na 4-59 yaş arası 50 Tip I (%56 erkek, %44 kadın) ve 30-68 yaş arası 42 Tip II (%26.2 erkek, %73.8 kadın) toplam 92 diyabetli katılmıştır. Tip II diyabetli bireylerin %40.5’i oral antidiyabetik (OAD) yanı sıra insülin de kullanmaktaydı. On beş gün süreli bu kampta diyabetlilere yaş grupları da göz önünde bulundurularak hastalıkları, insülin, OAD ve diyabette beslenme ilkelerine ilişkin günlük eğitimler verilmiştir. Her bir diyabetlinin günlük enerji gereksinmesi; yaş, cinsiyet ve günlük fiziksel aktiviteleri de göz önünde bulundurularak hesaplanmış, öğünlerde besin değişim listelerine göre açık büfeden yiyecek seçmelerine olanak tanınmıştır. Kamp süresince hipoglisemi Tip I diyabetlilerin yo74’ünde (1.4 kez/b ire y /l5 gün), Tip ITlerin %23.8'inde (2.4 kez/birey/l5 gün) izlenmiştir, idrarda keton Tip IVde görülmezken Tip i l i diyabetlilerin %28’inde (0.5 kez/birey/hafta) görülmüştür. Kamp sonunda Tip I diyabetli bireylerde ağırlık kaybı 330 g -lk g arasında iken, Tip II diyabetlilerde ~2 kg kadar olmuştur. Bireylerin besin alımları incelendiğinde, açık büfeden besin seçiminde genelde karbonhidrat ve posalı besinleri daha az, proteinli besinleri ise daha fazla tercih ettikleri saptanmıştır. Bu durumda kamplarda, beslenme eğitimine daha fazla önem verilmesi, diyabetlilerin besin hazırlama uygulamalarına katılımlarının sağlanması, kamp öncesi ve sonrası verilen eğitimin test edilerek değerlendirilmesi önerilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2007-07-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Dönmez N, Çiftçi H, Arslan P, İpbüker A, Bağrıaçık N. Diyabet Yaz Kampına Katılan Tip I Ve Tip Iı Diyabetlilerin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Temmuz 2007 [a.yer 05 Haziran 2020];35(2):21-0. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/374
Makale Türü
Makale