Adana’da Toplu Beslenme Yapılan Bazı Kurumlarda Uygulanan Menülerle İlgili Tüketici Görüş ve Tercihlerinin Belirlenmesi

  • Cahide Yağmur Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği
Anahtar Kelimeler: menü planlama, toplu beslenme sistemleri, yemek tercihleri

Öz

Adcına Bölgesinde bulunan ve toplu beslenme hizmetinin farklı yemek fabrikaları tarafından verildiği 6 kurumda (tekstil fabrikası) öğlen yemeği menülerinin incelendiği bu çalışmada ayrıca, bu kurumlarda çalışanlar arasından tabakalı rastgele örnekleme yoluyla seçilen bireylere tüketici eğilimlerini ve görüşlerini belirlemek üzere anket uygulanmıştır Bu kurumlarda çalışanların orta dereceli fiziksel aktiviteye sahip oldukları belirlenmiştir. Yaş ortalaması erkeklerde 33.2±7.2, kadınlarda 34.3±7.7 yıldır Beden kitle indeksi ortalama değerleri ise erkeklerde 26.9±2.5, kadınlarda 24.9±2.4 kg/m2,dir. Çalışanların %81.6’sının kurum yemekhanelerinde hergün yemek yedikleri, %10.4’ünün ise hiç yemek yemedikleri belirlenmiştir. Çalışanların birinci gurup yemeklerden etli-kıymalı sebze yemeklerini, ikinci gruptan pilavları, üçüncü gruptan ise salata, meyve ve yoğurdu tercih ettikleri saptanmıştır. Çalışanların kurumlardaki menülerde yemeklerin verilme sıklığı hakkındaki görüşleri birinci gurup yemeklerin verilme sıklığı ile ilgili haftada bir kez etli kuru baklagil ve büyük parça et yemekleri, haftada iki kez etli sebze, haftada üç kez köfte ve küçük parça et yemekleri, ikinci gruptan haftada bir kez zeytinyağlı sebzeler, börek ve makarna, haftada 3 kez pilavlar; üçüncü gruptan ise haftada bir kez tatlılar, meyveler, komposto-hoşaflar, turşular; her gün salatalar, yoğurt, cacık olduğu belirlenmiştir. Yemeklerin verilme sıklığı konusundaki görüşler yönünden çalışan kadın ve erkekler arası fark önemsiz, erkekler arası fark ve kadınlar arası fark önemli bulunmuştur (p<0.01). Çalışanlar tarafından uygulanan menülerin değerlendirilmesinde, besin değeri bakımından %96.1’inin uygun bulduğu, kıvam uygunluğunu %85.3 ’ünün, tat uygunluğunu %71.7 sinin, renk uygunluğunu %61.6 sının olumlu bulduğu belirlenmiştir. İstatistiksel olarak kadın ve erkekler arası görüş farklılığı olmadığı kadınlar arası fark ve erkekler arası farkın önemli olduğu (p<0.01) belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2011-05-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Yağmur C. Adana’da Toplu Beslenme Yapılan Bazı Kurumlarda Uygulanan Menülerle İlgili Tüketici Görüş ve Tercihlerinin Belirlenmesi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Mayıs 2011 [a.yer 13 Nisan 2021];37(1-2):39-. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/366
Makale Türü
Makale