İlkoğretim Kantinlerinde Satılan Sucuklarda E.Coli Varlığının Compact Dry Yöntemi İle Araştırılması

  • Muhammet Fatih Uyar Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Saniye Bilici Beslenme ve Diyet Dergisi
  • Yasemin Beyhan Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Fatma Sağlam Beslenme ve Diyet Dergisi
  • Mevlüde Kızıl Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Derya Dikmen Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Merve Tengilimoğlu Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: Okul kantinleri, E.coli, besin zehirlenmesi, compact dry metodu

Öz

Bu çalışma Ankara'rıın Çankaya ilçesinde okul kantinlerinde kullanılan ve tost malzemesi olarak kullanılan sucukta E.coli varlığının araştırılması amacı ile yürütülmüştür Sucuk örnekleri tabakalı örneklem yöntemi ile belirlenen 25 farklı ilköğretim okulu kantininden toplanmıştır. Tüm örnekler yeni ve hızlı b ir tanımlama yöntemi olan “Compact Dry ” yöntemi ile E.coli/Coliform hazır kili kullanılarak incelenmiştir Bu hazır besi yerleri ön sterilizasyon işlemine tabi tutulmuş ve soğuk suda da eriyebilen bir jel ile kaplıdır. Okul kantinlerindeki doğal şartlarda her ilköğretim okulu kantininden iki parça (min 50g) sucuk örneği alınmıştır. Her örnekten 25 gramı parçalanıp homojenize edildikten sonra 125 mL steril distile suyla karıştırılmıştır. Elde edilen karışım 30 dakika bekletildikten sonra 1 mL sıvı alınarak kullanıma hazır ağarın orta kısmına ekilmiştir. Ekim yapılmış ağarlar üretici firmanın da belirttiği gibi 35 °C’de 24 saat bekletilmiştir. Örnekler E.coli varlığı veya sayısına göre (mavi koloniler) kabul edilebilir ve potansiyel tehlikeli olarak ikiye ayrılmıştır. Sonuç olarak örneklerin %16’sında E.coli kolonileri tespit edilmiştir. Çiğ sucukta tespit edilen mikroorganizmadan ve besin zehirlenmelerinden besin işleme aşamalarındaki aksaklıklar sorumlu olabilir. Bu durum ise besin zehirlenmelerine yol açabilir. Bu çalışmaya göre Compact Dry metodu besinlerde E.coli tanımlamasında hızlı ve güvenli bir metottur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2011-05-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Uyar MF, Bilici S, Beyhan Y, Sağlam F, Kızıl M, Dikmen D, Tengilimoğlu M. İlkoğretim Kantinlerinde Satılan Sucuklarda E.Coli Varlığının Compact Dry Yöntemi İle Araştırılması. Bes Diy Der [Internet]. 31 Mayıs 2011 [a.yer 13 Nisan 2021];37(1-2):11-5. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/363
Makale Türü
Makale