Çocukluk Çağında Metabolik Sendrom ve Beslenme Örüntüsü Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

  • Alev Keser Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Sevinç Yücecan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Filiz Çizmecioğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Diyabet ve Endokrinoloji Anabilim Dalı
  • Nilay Etiler Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Şükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Diyabet ve Endokrinoloji Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, beslenme örüntüsü, insülin direnci, obezite

Öz

Günümüzde çocukluk çağında obezite ve metabolik sendrom (MS) sıklığı artmaya devam etmektedir: Diyet, MS’in oluşumunda ve tedavisinde anahtar faktördür. Bu çalışmada, MS olan ve olmayan çocukların besin tüketim örüntülerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya Kocaeli ilinde yaşayan 11-18 yaş arasındaki obez ve fazla tartılı 308 çocuk ve adölesaıı katılmıştır. Bireylere, beslenme durumlarını değerlendirmeye yönelik anket formu uygulanmış, antropometrik ölçüm le ri ve kan örnekleri alınmıştır. Sonuçta, MS olanların peynir, yumurta, ekmek, tahıl ve ürünleri, toplam yağ ve kolalı içecek tüketimleri MS olmayanlardan fazla bulunmuştur (p<0.05). Bazı besin grupları ile bazı lipid ve insülin parametreleri arasında korelasyon belirlenmiştir. Çocukluk çağında obezite ve metabolik sendrom gelişiminin önlenmesinde beslenme girişimlerini temel alan programların geliştirilmesi gereklidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2008-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Keser A, Yücecan S, Çizmecioğlu F, Etiler N, Hatun Şükrü. Çocukluk Çağında Metabolik Sendrom ve Beslenme Örüntüsü Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 2008 [a.yer 13 Nisan 2021];36(1-2):9-22. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/346
Makale Türü
Makale