Bir Üniversite Hastanesinin Ortopedi Servisine Yatan Hastaların Toplu Beslenme Hizmetlerinden Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi

Yazarlar

  • Fatih Uyar Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Derya Dikmen Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Mevlüde Kızıl Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • M. Merve Tengilimoğlu Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Mevra Aydın Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü,
  • Esmahan Hamurcu Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Yasemin Beyhan Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.33076/2011.BDD.336

Anahtar Kelimeler:

Toplu Beslenme Sistemleri, hastane beslenme hizmeti, hasta memnuniyeti

Özet

Bu araştırma Ankara 'da bulunan bir üniversite hastanesinde ortopedi servisinde üç gıin ve fazla süredir yatan 18 yaş ve üzeri, 61 7 kadın, 39 u erkek, toplam 100 hastanın toplu beslenme hizmetlerinden memnuniyet durumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya katılan tüm hastalara ilişkin genel veriler yüz yüze gönişıilerek doldurulan bir anket formu ile, memnuniyet düzeyleri ise Likert tipi (1-5) ölçek ile elde edilmiştir Hastaların tümünün servis özelliklerinden memnuniyet puanı 4.64±0.15, duyusal özelliklerden memnuniyeti 4.43±0.16, menü özelliklerinden memnuniyeti ise 4.41±0.22 düzeyinde “iyi” olarak saptanmıştır. Araştırmaya katılan erkeklerin yemek saatlerinden memnuniyet durumu hastanede kalış süresi uzadıkça azaldığı, bununla birlikte yemeklerin tat ve lezzet özelliklerinden duyulan memnuniyet düzeyinin ise hastanede kalış sıiresı uzadıkça, arttığı saptanmıştır (p=0.021). Araştırma grubunu oluşturan kadınların yemeklerin birbiri ile uyumu açısından memnuniyet durumlarının ise hastanede kalış süresi uzadıkça azaldığı tespit edilmiştir (p=0.038). Toplu beslenme hizmetleri (TBH), hastanedeki tedavi sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak görülmelidir Hastane işletmelerinin verimli ve etkin bir şekilde çalışabilmesi için hasta memnuniyetine ve bu memnuniyet derecesinin en iyi göstergesi olan Toplu Beslenme Sistemleri Hizmetleri 'ne önem vermek ve ön planda tutmak zorundadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2012-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Uyar F, Dikmen D, Kızıl M, Tengilimoğlu MM, Aydın M, Hamurcu E, Beyhan Y. Bir Üniversite Hastanesinin Ortopedi Servisine Yatan Hastaların Toplu Beslenme Hizmetlerinden Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Ocak 2012 [a.yer 24 Mayıs 2024];39(1-2):21-7. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/336

Sayı

Bölüm

Makale