Enterokütan Fistüllü Erişkin Olgu: Beslenme Destek Tedavisinin İzlemi

Yazarlar

  • Pelin Onar Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, Beslenme Destek Birimi, Ankara
  • Osman Abbasoğlu Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye/ Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, Beslenme Destek Birimi, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Enterokütan fistül, beslenme destek tedavisi

Özet

İki epitelize yüzey arasındaki normal olmayan birleşmeye fistül denir. Enterokütan fistüller iyatrojenik veya spontan sebeplerden dolayı oluşabilirler. Ameliyattan sonra oluşan fistüller, fistüllerin tamamının %85-90’ ını oluşturmaktadırlar. Enterokütan fistüllerin tedavisi, sıvı tedavisi, geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi, cerrahi tedavi ve beslenme destek tedavisinden oluşmaktadır. Bu hastalarda yeterli beslenme destek tedavisinin pozitif klinik sonuçlarla ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, bu enterokütan fistüllü olguda beslenme destek tedavi izlemi tartışılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2012-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Onar P, Abbasoğlu O. Enterokütan Fistüllü Erişkin Olgu: Beslenme Destek Tedavisinin İzlemi. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Aralık 2012 [a.yer 14 Ağustos 2022];40(3):281-4. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/280

Sayı

Bölüm

Olgu Sunumu