Enterokütan Fistüllü Erişkin Olgu: Beslenme Destek Tedavisinin İzlemi

  • Pelin Onar Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, Beslenme Destek Birimi, Ankara
  • Osman Abbasoğlu Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye/ Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, Beslenme Destek Birimi, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Enterokütan fistül, beslenme destek tedavisi

Öz

İki epitelize yüzey arasındaki normal olmayan birleşmeye fistül denir. Enterokütan fistüller iyatrojenik veya spontan sebeplerden dolayı oluşabilirler. Ameliyattan sonra oluşan fistüller, fistüllerin tamamının %85-90’ ını oluşturmaktadırlar. Enterokütan fistüllerin tedavisi, sıvı tedavisi, geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi, cerrahi tedavi ve beslenme destek tedavisinden oluşmaktadır. Bu hastalarda yeterli beslenme destek tedavisinin pozitif klinik sonuçlarla ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, bu enterokütan fistüllü olguda beslenme destek tedavi izlemi tartışılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2012-12-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Onar P, Abbasoğlu O. Enterokütan Fistüllü Erişkin Olgu: Beslenme Destek Tedavisinin İzlemi. Bes Diy Der [Internet]. 15 Aralık 2012 [a.yer 10 Nisan 2021];40(3):281-4. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/280
Makale Türü
Olgu Sunumu