Besin Etiketlemede Yeni Yaklaşımlar: Besin Ögesi Örüntü Profilleri

  • Derya Dikmen Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Gülden Pekcan Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Anahtar Kelimeler: Besin etiketleme, sağlıklı besin seçimi, besin ögesi örüntü profili

Öz

Besin etiketleme, besin maddesine ait değişik şekillerde hazırlanan tanıtım bildiriminin besin maddesi ile birlikte sunulması işlemidir. Beslenme yönünden etiketleme ise bir besin maddesinin besin ögesi içeriği hakkında bilgi sunulması işlemidir. Besin ögesi örüntü profili besinleri besin ögesi içeriğine göre sınıflandıran bir bilim olarak tanımlanmaktadır. Besin ögesi örüntü profil modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması bilimsel ilkeler, skorlar (puanlar) veya eşik değerler temeline dayalıdır. Besin ögesi profilleri, besin etiketlemede, sağlık beyanlarının yapılmasında ve beslenme eğitiminde, tüketicinin sağlıklı ve amaca uygun besin seçimine yardımcı olma gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Sonuç olarak, besin ögesi örüntü profilleri, sağlıklı bir diyetin tanımlanmasında, tüketilen yemeğin örüntüsünün belirlenmesinde, menülerin değerlendirilmesinde, yasal düzenlemelerde, yeni ürün geliştirme ve eski ürünün yeniden geliştirilmesinde, formülasyonunda ve inovasyonunda kullanılmakta ve yarar sağlamaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2012-12-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Dikmen D, Pekcan G. Besin Etiketlemede Yeni Yaklaşımlar: Besin Ögesi Örüntü Profilleri. Bes Diy Der [Internet]. 15 Aralık 2012 [a.yer 10 Nisan 2021];40(3):273-80. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/279
Makale Türü
Derleme