Gece Yeme Sendromu

Yazarlar

  • Ayşegül Çakmak Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Aslıhan Demir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Anahtar Kelimeler:

Gece yeme sendromu, yeme davranış bozuklukları, obezite, uyku bozuklukları

Özet

Gece yeme sendromu sabah anoreksisi, akşam hiperfajisi ve insomnia ile karakterize bir klinik rahatsızlıktır. Farklı hasta gruplarında prevelansı değişmekle birlikte genel toplumun %1.5’inde görülmektedir. İnsomnia, obezite, yeme bozuklukları ve psikiyatrik hastalığı olanlar arasında daha yaygındır. Günlük yeme örüntüsü akşam ve gece anlamlı derecede artış gösterir, bireyler günlük enerjilerinin büyük kısmını akşam ve gece yemeleri ile alırlar. Bu durum obezite ve diyabet ile de ilişkilendirilmektedir. Tanıda bu alanda çalışan uzmanlar tarafından 2008’de düzenlenen Uluslararası Gece Yeme Sempozyumu’nda geliştirilen tanı ölçütleri kullanılmaktadır. Tedavide farmakoterapi, gevşeme terapisi ve bilişsel davranış terapisinden bahsedilebilir. Bu derlemede Gece Yeme Sendromu’nun tanı, klinik tablo, klinik önem, değerlendirme ve tedavi yaklaşımları ile ilgili bilgi verilmekte ve bilişsel davranış terapisinin bir parçası olan beslenme eğitimi ve beslenme çözümleri tartışılmaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2012-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Çakmak A, Demir A. Gece Yeme Sendromu. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Aralık 2012 [a.yer 15 Ağustos 2022];40(3):259-65. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/277

Sayı

Bölüm

Derleme