Diyabette Krom ve Magnezyumun Rolü

  • Melike Gönder İskenderun Devlet Hastanesi, İskenderun
  • Gamze Akbulut Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Anahtar Kelimeler: Krom, magnezyum, diyabet

Öz

Diabetes mellitus (DM), dünyada hızla artış gösteren hastalıklardan biridir. Krom karbonhidrat metabolizması için elzem bir besin ögesidir. Krom desteğinin glukoz metabolizmasını iyileştirdiği yapılan birçok çalışmada gösterilmiştir. Bununla birlikte, kromun olası etkileri hakkında karışıklık devam etmektedir. Diyabet ile ilişkili bir diğer besin ögesi magnezyumdur. Epidemiyolojik çalışmalar diyabetik hastalarda yüksek hipomagnezemi prevelansı olduğunu göstermektedir. Magnezyum insülin aktivitesinde önemli bir rol oynamaktadır. Çalışmaların çoğunda magnezyum alımı ile diyabet riski arasında ters ilişki bulunmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2014-12-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Gönder M, Akbulut G. Diyabette Krom ve Magnezyumun Rolü. Bes Diy Der [Internet]. 15 Aralık 2014 [a.yer 25 Ocak 2021];42(3):252-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/192
Makale Türü
Derleme