Yeni Tanı Almış Hiperkolesterolemili Bireylerde Zeytinyağı Tüketimi Kan Lipid Profilini Etkiler mi?

  • Nilpınar Ercan Oğuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Beslenme ve Diyet Bölümü, Ankara
  • Zehra Büyüktuncer Demirel Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Halit Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Anahtar Kelimeler: Hiperkolesterolemi, zeytinyağı, kan yağları

Öz

Amaç: Bu çalışma, yeni tanı almış hiperkolesterolemili bireylerin, genel beslenmelerindeki zeytinyağı tüketiminin kan yağları üzerine olan etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bireyler ve Yöntem: Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran, total kolesterolü 240-350 mg/dL arasında değişen 30-60 yaş aralığında 73 kişi (24 erkek, 49 kadın) çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm bireylere genel kişisel bilgilerini, beslenme alışkanlıklarını, besin tüketim sıklıklarını ve birbirini izleyen üç günlük (bir günü hafta sonuna gelecek şekilde) besin tüketim kayıtlarını içeren soru kağıdı uygulanmıştır. Bireylerin antropometrik ölçümleri yapılmış ve dosyalarından biyokimyasal bulguları (yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL-K), düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL-K), toplam kolesterol (TK), trigliserid (TG)) alınmıştır. Bulgular: Bireylerin kan lipid düzeyleri ortanca değerleri TK 255.0 (240-350) mg/dL, LDL-K 173.0 (126-284) mg/dL, HDL-K 49.0 (28-97) mg/dL ve TG 129.0 (57-443) mg/dL’dir. Bireylerin %90.4’ü tarafından her gün zeytinyağı tüketildiği ve tüketim ortancasının 32.0 (0-174) g olduğu bulunmuştur. Bireylerin zeytinyağı tüketim durumlarına göre TK, LDL-K, HDL-K ve TG düzeyleri arasında istatistiksel fark bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç: Zeytinyağı tüketim miktarının artmasıyla bireylerin kan lipid profilleri olumlu veya olumsuz yönde etkilenmemiştir. Bireylerin yüksek miktarda zeytinyağı tüketmesi hiperkolesterolemi açısından risk oluşturmamaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2014-12-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Ercan Oğuz N, Büyüktuncer Demirel Z, Besler HT. Yeni Tanı Almış Hiperkolesterolemili Bireylerde Zeytinyağı Tüketimi Kan Lipid Profilini Etkiler mi?. Bes Diy Der [Internet]. 15 Aralık 2014 [a.yer 25 Ocak 2021];42(3):206-13. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/186
Makale Türü
Araştırma