Diyabetik Nefropatide Tıbbi Beslenme Tedavisi

  • Nesil Gören Atalay İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, İzmir
  • Gül Kızıltan Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Anahtar Kelimeler: Diyabet, nefropati, diyet, kılavuzlar

Öz

Diabetik nefropati, son dönem böbrek yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biridir. Tip 1 ve tip 2 diabetes mellituslu hastaların %40’ını etkiler. Diabetik nefropati, artmış glomerüler permeabilite nedeniyle belirli proteinlerin aşırı atımı ile karakterizedir ve bu glomerül hasarın derecesi ile koreledir. Nefropatinin gelişmesi veya hızlanmasında, diyabet kontrolünün kötü olması, hipertansiyon, dislipidemi, genetik etmenler, sigara, dengesiz beslenme gibi birçok etmenin etkisi olabilir. Diyabetik nefropati patogenezinde, hemodinamik etmenler, glukoza bağımlı yollar (glikasyon son ürünleri), poliol yolu, protein kinaz C aktivitesinde artış, sitokinler sorumlu tutulur. Diyabetik nefropati 5 evrede izlenir. İleri evresi son dönem böbrek yetmezliğidir ve renal replasman tedavisi (diyaliz, transplantasyon) uygulanır. Diyabetik nefropatinin önlenmesinde bozukluğa neden olabilecek bilinen risk etmenlerinin ortadan kaldırılması önemlidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2014-08-14
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Gören Atalay N, Kızıltan G. Diyabetik Nefropatide Tıbbi Beslenme Tedavisi. Bes Diy Der [Internet]. 14 Ağustos 2014 [a.yer 10 Nisan 2021];42(2):160-7. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/180
Makale Türü
Derleme