Yaşlılıkta Beslenme ve Diyetin Önemi: Diyetisyenin Rolü

Yazarlar

  • Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Emekli Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye https://orcid.org/0000-0002-0783-947X

Anahtar Kelimeler:

Yaşlı, yaşlılık, beslenme planlama, diyet düzenleme, diyetisyenin rolü

Özet

Yaşlılıkta beslenme planları ve diyet düzenlemeleri, diğer tüm yaş gruplarına kıyasla en ihmal edilen konulardır. Oysa, dünyadaki teknolojik gelişmeler paralelinde sağlık alanında yaşanan tedavi yaklaşımlarının etkinliği ve doğum kontrolü uygulamalarının yaygınlaşmasıyla, doğurganlık hızındaki düşmeler sonucunda yaşlı nüfus beklenmedik bir hızda artmaya başlamıştır. Bugünkü hızla giderse, insanlık tarihinde, 2050 yılında ilk kez, 60 yaş üstü bireylerin sayısı, dünya çocuk sayısından daha yüksek olacaktır. ESPEN, Avrupa genelinde 100 yaşını aşanların sayısının artmasıyla hem sağlıklı olanların hem de pek çok sağlık sorunu bulunanların ekseninde, trajik pek çok sorun yaşandığını vurgulamaktadır. Bu durum doğal olarak, yaşlılar için beslenme planlama ve diyet düzenlemede diyetisyen desteğine olan ihtiyacı arttırmaktadır. ICDA, EFAD ve AFDA gibi diyetetik dernekleri federasyonları yaşlılar için beslenme planları ve diyet düzenlemeleri için diyetisyenlere özel raporlar sunmaya başlamışlardır. Bu editöryal yazıda belirtilen raporlar ve konu üzerine yapılan araştırma makaleleri çerçevesinde, Türkiye’de görev yapan diyetisyenler için yorumlar ve öneriler dile getirilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2023-05-03

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Kutluay Merdol PDT. Yaşlılıkta Beslenme ve Diyetin Önemi: Diyetisyenin Rolü. Bes Diy Derg [Internet]. 03 Mayıs 2023 [a.yer 17 Haziran 2024];51(1):1-8. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1752

Sayı

Bölüm

Editörden