Vitamin ve Mineraller ile Zenginleştirilmiş Ekmek Tüketimi Sağlıklı Yetişkinlerin Biyokimyasal Besin Ögesi Düzeylerini İyileştirir: Pilot Randomize Klinik Çalışma

Yazarlar

  • Gül Biringen Löker TUBİTAK, Marmara Research Centre (MRC), Food Institute (FI), Gebze
  • Filiz Açkurt TUBİTAK, Marmara Research Centre (MRC), Food Institute (FI), Gebze
  • Gülçin Satır Süleyman Demirel Üniversitesi
  • Birdem Amoutzopoulos1 TUBİTAK, Marmara Research Centre (MRC), Food Institute (FI), Gebze

Anahtar Kelimeler:

Gıda zenginleştirme, mikro besin ögeleri, klinik araştırma, ekmek

Özet

Amaç: Bu randomize klinik pilot çalışmanın ana amacı vitamin ve mineraller ile zenginleştirilmiş ticari bir Türk ekmeğinin sağlıklı yetişkin bireylerin bazı kan parametreleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Bireyler ve Yöntem: Yirmi dokuz sağlıklı yetişkin birey çalışmaya katılmış ve iki gruba ayrılmıştır: Deney (n=16) ve kontrol (n=13). Yetmiş üç gün boyunca, deneme grubu günlük diyetlerine ek olarak zenginleştirilmiş ekmek (176 g/gün) tüketmiş, kontrol grubu diyetinde değişiklik yapmamıştır. Biyokimyasal vitamin ve mineral parametreleri müdahale sürecinin başlangıcında ve sonunda, toplanan kan örneklerinde analiz edilmiştir. Bulgular: Uygulama sonunda, deneme grubunun bazı kan vitamin (B1, B2, B6, B12 ve C vitaminleri) ve mineral (demir, kalsiyum, çinko) düzeylerinde önemli artışlar saptanmıştır (p<0.05). Serum folik asit düzeylerindeki değişim önemli bulunmamıştır. Vitamin ve mineral ile zenginleştirilmiş ticari Türk ekmeğinin günlük tüketimi, folik asit hariç, kan vitamin ve mineral konsantrasyonlarında belirgin artışlara neden olmuştur. Sonuç: Bu pilot çalışmanın, çalışma dizaynı açısından pek çok kısıtlamaları olsa da, araştırma sonuçları günlük diyette zenginleştirilmiş ekmeğin etkisinin daha net bir şekilde tanımlanabilmesi için uzun süreli ve büyük ölçekli randomize çalışmaların gerekliliğini işaret etmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2014-04-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Biringen Löker G, Açkurt F, Satır G, Amoutzopoulos1 B. Vitamin ve Mineraller ile Zenginleştirilmiş Ekmek Tüketimi Sağlıklı Yetişkinlerin Biyokimyasal Besin Ögesi Düzeylerini İyileştirir: Pilot Randomize Klinik Çalışma. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Nisan 2014 [a.yer 16 Haziran 2024];42(1):4-11. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/158

Sayı

Bölüm

Araştırma