Konjenital Nefrotik Sendromlu Bir Olguda Ağır Hiperlipideminin Tıbbi Beslenme Tedavisi

Yazarlar

  • Nevra Koç SB Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH Çocuk Beslenme ve Metabolizma Ünitesi, Ankara
  • Mehmet Gündüz SB Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH Çocuk Beslenme ve Metabolizma Ünitesi, Ankara
  • Özlem Ünal SB Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH Çocuk Beslenme ve Metabolizma Ünitesi, Ankara
  • Aysel Taktak SB Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH Çocuk Nefroloji Ünitesi, Ankara
  • Nida Dinçel SB Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH Çocuk Nefroloji Ünitesi, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Konjenital nefrotik sendrom, hiperlipidemi, aferez, beslenme desteği, diyet tedavisi

Özet

Konjenital nefrotik sendrom ağır proteinüri, hipoalbüminemi, hiperlipidemi ve ödemle seyreden bir hastalıktır. Bu durum protein malnütrisyonuna, büyüme ve gelişme geriliğine neden olmakta, immün sistemin baskılanmasına ve son dönemde böbrek yetmezliğine yol açmaktadır. Proteinüriye ikincil gelişen hiperlipidemi de tek başına kardiyovasküler hastalık risk etmeni olması nedeniyle prognostik değer taşımaktadır. Bu nedenle hiperlipideminin gerek diyet/tıbbi destekle, gerekse lipit aferezi ile tedavi edilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu yazıda konjenital nefrotik sendromlu bir olguda ağır hiperlipideminin aferez gereksinmesi olmadan tıbbi beslenme tedavisi ile anlamlı düzeyde azalması ile diyetin tedavide ki yeri vurgulanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2015-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Koç N, Gündüz M, Ünal Özlem, Taktak A, Dinçel N. Konjenital Nefrotik Sendromlu Bir Olguda Ağır Hiperlipideminin Tıbbi Beslenme Tedavisi. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Aralık 2015 [a.yer 11 Ağustos 2022];43(3):270-3. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/156

Sayı

Bölüm

Olgu Sunumu