Konjenital Nefrotik Sendromlu Bir Olguda Ağır Hiperlipideminin Tıbbi Beslenme Tedavisi

  • Nevra Koç SB Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH Çocuk Beslenme ve Metabolizma Ünitesi, Ankara
  • Mehmet Gündüz SB Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH Çocuk Beslenme ve Metabolizma Ünitesi, Ankara
  • Özlem Ünal SB Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH Çocuk Beslenme ve Metabolizma Ünitesi, Ankara
  • Aysel Taktak SB Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH Çocuk Nefroloji Ünitesi, Ankara
  • Nida Dinçel SB Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH Çocuk Nefroloji Ünitesi, Ankara
Anahtar Kelimeler: Konjenital nefrotik sendrom, hiperlipidemi, aferez, beslenme desteği, diyet tedavisi

Öz

Konjenital nefrotik sendrom ağır proteinüri, hipoalbüminemi, hiperlipidemi ve ödemle seyreden bir hastalıktır. Bu durum protein malnütrisyonuna, büyüme ve gelişme geriliğine neden olmakta, immün sistemin baskılanmasına ve son dönemde böbrek yetmezliğine yol açmaktadır. Proteinüriye ikincil gelişen hiperlipidemi de tek başına kardiyovasküler hastalık risk etmeni olması nedeniyle prognostik değer taşımaktadır. Bu nedenle hiperlipideminin gerek diyet/tıbbi destekle, gerekse lipit aferezi ile tedavi edilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu yazıda konjenital nefrotik sendromlu bir olguda ağır hiperlipideminin aferez gereksinmesi olmadan tıbbi beslenme tedavisi ile anlamlı düzeyde azalması ile diyetin tedavide ki yeri vurgulanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2015-12-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Koç N, Gündüz M, Ünal Özlem, Taktak A, Dinçel N. Konjenital Nefrotik Sendromlu Bir Olguda Ağır Hiperlipideminin Tıbbi Beslenme Tedavisi. Bes Diy Der [Internet]. 15 Aralık 2015 [a.yer 10 Nisan 2021];43(3):270-3. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/156
Makale Türü
Olgu Sunumu