Açıkta Satılan Baharatlarda Escherichia Coli O157:H7 ve Salmonella Spp. Varlığının Moleküler Mikrobiyojik Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi

Yazarlar

  • Mevlüde Kızıl Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Nagham Wassouf Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • M. Merve Tengilimoğlu Metin Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Damla Gümüş Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Derya Dikmen Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • M. Fatih Uyar Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

E. coli O157:H7, Salmonella spp, baharat, RT-PCR

Özet

Amaç: Bu çalışmada, açıkta satılan karabiber, kırmızıbiber, kimyon ve sumakta E. coli O157:H7 ve Salmonella spp. varlığının moleküler mikrobiyolojik yöntemle teşhis edilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Örneklerin toplanması için Türkiye’nin yedi farklı bölgesini temsilen iller seçilmiş (İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Samsun, Gaziantep ve Erzurum) ve her ilde üç farklı dükkandan en az 200 g olacak şekilde toplam 84 karabiber, kırmızıbiber, kimyon ve sumak örnekleri satın alınmıştır. Baharatın satışa sunulduğu ortamın sıcaklık ve nem ölçümleri kaydedilmiştir. Ayrıca baharatın nem içeriği de nem analizörü ile belirlenmiştir. E. coli O157:H7 ve Salmonella spp. varlığı analizi ise Foodproof E.coli O157:H7 ve Salmonella spp. analiz kitleri kullanılarak Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Hiçbir örnekte E. coli O157:H7 saptanmazken, Salmonella spp. İstanbul’dan alınan bir karabiber örneğinde, İzmir’den alınan bir karabiber örneğinde ve Samsun’dan alınan 3 kırmızıbiber ve 2 sumak örneklerinde saptanmıştır. Patojen bakterilerin teşhisinde kullanılan geleneksel yöntem ile sonuç 3-4 gün içerisinde alınırken, RT- PCR ile yapılan analizde ön zenginleştirme dahil, E.coli O157:H7 analizi yaklaşık 20 saatte (18 saat ön zenginleştirme, 1 saat DNA ekstraksiyonu ve 1 saat RT-PCR analizi ), Salmonella spp. analizi yaklaşık 38 saatte (36 saat ön zenginleştirme, 1 saat DNA ekstraksiyonu ve 1 saat RTPCR analizi) gerçekleştirilmiştir. Sonuç: Bu çalışma, besin güvenliğini ve insan sağlığını tehdit eden patojen bakterilerin RT-PCR ile hızlı ve güvenilir bir şekilde belirlenebileceğini göstermektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2015-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Kızıl M, Wassouf N, Tengilimoğlu Metin MM, Gümüş D, Dikmen D, Uyar MF. Açıkta Satılan Baharatlarda Escherichia Coli O157:H7 ve Salmonella Spp. Varlığının Moleküler Mikrobiyojik Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Aralık 2015 [a.yer 11 Ağustos 2022];43(3):228-36. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/150

Sayı

Bölüm

Araştırma