Böbrek Nakli Olan Hastaların Tıbbi Beslenme Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Yazarlar

  • İrem Olcay Eminsoy Başkent Üniversitesi, Beslenme ve Diyet Ünitesi, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Böbrek nakli, beslenme, malnütrisyon, obezite

Özet

Dünyada ve ülkemizde böbrek yetmezliği olan hastaların sayısı hızla artmaktadır. Tedavi yöntemlerinden bir tanesi olan organ nakli ile hastalara diyalizsiz bir hayat sunulabilmektedir. Organ nakli ameliyatı öncesinde malnütrisyon varsa tedavisi yapılmalıdır. Malnütrisyon, hastaların hastanede yatış süreleri, enfeksiyon durumları, hayatta kalım sürelerini etkileyebilmektedir. Organ nakil sonrasında obezite, kardiyovasküler hastalıklar, dislipidemi ve hipertansiyon gibi hastalıklar görülebilir. Mayıs 2013 yılında böbrek nakli olan hastamızın ameliyat öncesi beslenme durumu, ameliyat sonrasında hastanede kaldığı dönemde besin alımı ve taburculuk önerileri bir olgu üzerinde tartışılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2015-08-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Olcay Eminsoy İrem. Böbrek Nakli Olan Hastaların Tıbbi Beslenme Tedavisi: Bir Olgu Sunumu. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Ağustos 2015 [a.yer 15 Ağustos 2022];43(2):183-8. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/143

Sayı

Bölüm

Olgu Sunumu