Böbrek Nakli Olan Hastaların Tıbbi Beslenme Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

  • İrem Olcay Eminsoy Başkent Üniversitesi, Beslenme ve Diyet Ünitesi, Ankara
Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, beslenme, malnütrisyon, obezite

Öz

Dünyada ve ülkemizde böbrek yetmezliği olan hastaların sayısı hızla artmaktadır. Tedavi yöntemlerinden bir tanesi olan organ nakli ile hastalara diyalizsiz bir hayat sunulabilmektedir. Organ nakli ameliyatı öncesinde malnütrisyon varsa tedavisi yapılmalıdır. Malnütrisyon, hastaların hastanede yatış süreleri, enfeksiyon durumları, hayatta kalım sürelerini etkileyebilmektedir. Organ nakil sonrasında obezite, kardiyovasküler hastalıklar, dislipidemi ve hipertansiyon gibi hastalıklar görülebilir. Mayıs 2013 yılında böbrek nakli olan hastamızın ameliyat öncesi beslenme durumu, ameliyat sonrasında hastanede kaldığı dönemde besin alımı ve taburculuk önerileri bir olgu üzerinde tartışılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2015-08-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Olcay Eminsoy İrem. Böbrek Nakli Olan Hastaların Tıbbi Beslenme Tedavisi: Bir Olgu Sunumu. Bes Diy Der [Internet]. 15 Ağustos 2015 [a.yer 11 Nisan 2021];43(2):183-8. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/143
Makale Türü
Olgu Sunumu