Resveratrolün Kardiyovasküler Hastalıklar Üzerine Etkileri

Anahtar Kelimeler: Resveratrol, kardiyovasküler hastalıklar, polifenoller

Öz

Kardiyovasküler hastalıklar; dünyada mortalitenin önde gelen nedenlerinden biridir. Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi ve uygulanan tedavilerin etkisinin arttırılmasında, doğal nutrasötikleri kullanan alternatif farmakoterapi yöntemleri oldukça umut vericidir. Potansiyel olarak, kardiyovasküler hastalıkların tedavi edilmesine yardımcı olduğu ve gelişimlerini önlediği düşünülen bu doğal bileşiklerden biri de resveratroldür. Resveratrol gibi biyoaktif diyet bileşenlerinin birden fazla hücresel hedefinin olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle kardiyoprotektif, antioksidan, antikanser, antiinflamatuvar, antidislipidemik ve antidiyabetik olmak üzere birçok etkisi bulunabilir. Çeşitli bitkilerde doğal olarak bulunan resveratrol (trans-3,4’,5 trihidroksistilben, RES), mantar saldırısına veya yaralanmaya yanıt olarak üretilen stilbenoid grubuna ait, flavonoid olmayan bir polifenoldür. Üzüm, kırmızı şarap, çilek ve yer fıstığı gibi çeşitli besinlerde bulunmaktadır. Bu derlemede, resveratrolün koruyucu kardiyovasküler etkileri hakkında yakın zamanda yayınlanan temel araştırmaların sunulması hedeflenmektedir. Ortaya konulan çıkarımların hastalarda yeni klinik / terapötik stratejilerin gelişmesine katkı sağlaması amaçlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2021-04-19
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Çıracı E, Kalafat T. Resveratrolün Kardiyovasküler Hastalıklar Üzerine Etkileri. Bes Diy Derg [Internet]. 19 Nisan 2021 [a.yer 28 Mayıs 2022];49(1):91-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1362
Makale Türü
Derleme