Diyabetli Bireylerle Etkili İletişim için Nasıl Bir Dil Kullanılmalı?

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2019.BDD.1323

Anahtar Kelimeler:

Diyabet, dil, iletişim, uyum, kontrol

Özet

Diyabetli bireyler diyabetli olmayanlara kıyasla duygusal stresi daha fazla deneyimler. Bu stresi oluşturan kaynaklardan birisi de diyabetli ve diyabetli yakınlarına yönelik olarak sözlü veya yazılı iletişimde kullanılan dildir. İletişimin temel aracı olan dilin sözlü ve/veya yazılı iletişimde iyi kullanılması güven oluşturabilir, önerilen tedaviyi uygulama isteğini arttırabilir, öz yönetimi destekleyebilir ve yaşam kalitesini artırabilir. İyi dil kullanımı kaygının azalmasını, güven oluşmasını, kendi kendine diyabet yönetiminin geliştirilmesine yardımcı olur. Damgalayıcı, incitici sözcükler, tanımlamalar klinik sonuçlar ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkiye neden olabilir. Bu derleme, diyabet tedavisinde kullanılan sözcüklerin ve yüklediği anlamların tedavi sürecinde diyabetli bireyler üzerindeki etkileri konusunda farkındalık yaratmak, diyabetin konuşulan veya yazılı kelimelerle kullanılan dili için sunulan önerileri paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Uysal C, Özer E. Diyabetli Bireylerle Etkili İletişim için Nasıl Bir Dil Kullanılmalı?. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 2019 [a.yer 20 Mart 2023];47:118-2. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1323

Sayı

Bölüm

Derleme