Kronik Böbrek Yetmezliği Gelişen Diyabetli Bireylerde Beslenme Tedavisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2019.BDD.1318

Anahtar Kelimeler:

Kronik böbrek yetmezliği, diyabetes mellitus, nefropati, beslenme tedavisi

Özet

Kronik böbrek yetmezliği (KBY), glomerül filtrasyon hızının (GFH) böbrek fonksiyonlarında tespit edilebilir düzeyde değişikliklere neden olacak kadar, kalıcı bir şekilde azaldığı durum olarak tanımlanabilir. Bu durum genellikle GFH 60 mL/dk/1.73 m2’nın altına indiğinde ortaya çıkar. Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY), endojen renal fonksiyonunun irreversibl kaybı ile karakterize ve hayatı tehdit eden üremiden korunmak için hastaya devamlı olarak diyaliz veya transplantasyon gibi renal replasman tedavilerinin uygulandığı klinik tabloyu oluşturur. Diyabetik nefropati, son dönem böbrek yetmezliği nedenleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Diyabetik nefropati, idrarla anormal albumin/protein atılımı, giderek azalan renal fonksiyonlara eşlik eden hipertansiyon (HT), GFH devamlı düşme, kardiyovasküler risk faktörlerinin artmasıyla karakterize son dönem böbrek yetmezliği ile sonuçlanan klinik durumdur. Diyabetik nefropatide kan glukozu, kan basıncı, kan lipidlerinin kontrolü ve tıbbi beslenme tedavisi özellikle diyet proteinin kontrolü hastaların yaşam kalitesini arttırmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Türker PF. Kronik Böbrek Yetmezliği Gelişen Diyabetli Bireylerde Beslenme Tedavisi. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 2019 [a.yer 03 Mart 2024];47:74-81. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1318

Sayı

Bölüm

Derleme