Hemodiyaliz Hastasında İntradiyalitik Parenteral Beslenme: Bir Olgu Sunumu

  • Perim Fatma Türker Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara,
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, intradiyalitik, parenteral beslenme

Öz

Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY), endojen renal işlevinin irreversibl kaybı ile karakterize ve hayatı tehdit eden üremiden korunmak için hastaya devamlı olarak hemodiyaliz, sürekli ayaktan periton diyaliz veya transplantasyon gibi renal replasman tedavilerinin uygulandığı klinik tabloyu oluşturur. SDBY tanısı konmuş hastalarda malnutrisyonun görülme oranı hemodiyaliz (HD) hastalarında %18-75, sürekli ayaktan periton diyaliz (SAPD) hastalarında %10-50 arasındadır. Hastalarda beslenme durumunun periyodik olarak değerlendirilmesi, erken tanı ve tedavide diyaliz hastalarının rutin bakımının bir parçasıdır. Öncelikle tıbbi beslenme tedavisi bireysel olarak hastalara düzenlenmeli, ağızdan besin alımı arttırılmalıdır. Oral yolla yeterli enerji ve besin ögesi alamayan hastalar ve beden kütle indeksi <20 kg/m2, son 6 ayda %10’dan fazla ağırlık kaybı, serum albümin <3.5 g/dL ve serum prealbümin <30 mg/dL gibi düşük nütrisyonel parametreleriyle belirlenen nütrisyon yetersizliği olan hastalar için mutlak beslenme desteği verilmelidir. Tıbbi beslenme tedavisine ek olarak oral beslenme desteği (ONS) önerilmeli, ONS ile günlük beslenme gereksinimini karşılayamadığında ise hemodiyaliz süresince intradiyalitik parenteral beslenme (IDPN), ONS ve IDPN ile hastalarda başarısız olunursa tüple enteral beslenme(EN)uygulanmalıdır. Bu makalede, hemodiyaliz anında intradiyalitik parenteral beslenmenin stratejileri bir olgu üzerinden tartışılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2015-04-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Türker PF. Hemodiyaliz Hastasında İntradiyalitik Parenteral Beslenme: Bir Olgu Sunumu. Bes Diy Der [Internet]. 15 Nisan 2015 [a.yer 01 Mart 2021];43(1):87-2. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/130
Makale Türü
Olgu Sunumu